En vägskylt vid East Los Angeles i Kalifornien, en CDP med över 100 000 invånare.

Census-designated place (CDP, ungefär: ett område definierat med hänsyn till statistikändamål) är ett begrepp som används för en viss typ av statistiska områden i USA. Områdena avser oftast urbana samhällen av kommunfri typ, och gränsdragningarna bestäms av USA:s folkräkningsbyrå i samarbete med lokala myndigheter och i vissa fall representanter för indianreservat.

Basen för folkräkningarna i USA är incorporated places, flera sådana incorporated places bildar ett county. Men i en del countyn täcker inte dessa incorporated places hela countyts förvaltningsområde. Det finns stora områden, speciellt i mellanvästern, som inte är incorporated places, men där det bor människor. Därför behövs census designated places för att folkräkningarna ska kunna täcka in även dessa områden.

Gränserna bestäms vart tionde år i samband med landets folkräkning, där den senaste hölls 2010. En CDP har inga stadsrättigheter, och dess samhällsfunktioner med planering styrs på en högre nivå, oftast av det county den är belägen i.

Några militärbaser, som exempelvis Fort Knox i Kentucky, är klassificerade som CDP:er. Samhällen som domineras av turismverksamhet, till exempel semesterbyar, eller boendeområden för äldre, så kallade retirement communities, är andra typexempel på CDP:er.

USA:s folkräkningsbyrå listar inga administrativa städer i Hawaii, utan samtliga orter i deras befolkningsstatistik utgörs av CDP:er. Lokala myndigheter erkänner dock stadsrättigheter för Honolulu tillsammans med det omgivande Honolulu County.

En CDP kan ibland få stadsrättigheter och upphör då att vara en CDP. Ett exempel på detta är staden Rancho Cordova i Kalifornien, som var en CDP vid folkräkningen 2000, men fick stadsrättigheter den 1 juli 2003. I andra fall kan flera CDP:er gå samman och bilda en ny stad, som exemplet Miami Gardens i Florida visar. Uppgraderingar från CDP till stad beror ofta på att den lokala befolkningen vill ha mer självbestämmanderätt, vilket stadsrättigheterna medför.

Det sker ett kontinuerligt arbete med att utarbeta passande kriterier för hur man avgränsar CDP:er.

ReferenserRedigera

WebbkällorRedigera