Öppna huvudmenyn
Carl Olof Delldén 1800-1854

Carl Olof Delldén, född 4 april 1800 i Arnäs socken, Ångermanland, död 10 juni 1854, var en svensk professor i juridik.

BiografiRedigera

Delldén var son till kyrkoherden i Arnäs socken, vice kontraktsprosten Olof Delldén och Margareta Gertrud Genberg som var dotter till faderns företrädare Karl Genberg.

Delldén blev student i Uppsala 1816, promoverades 1821 till filosofie doktor och fick anställning följande år vid universitetet som docent i praktisk filosofi. Under sin docenttid ägnade han sig med allvar åt lagfarenheten, blev 1827 juris doktor och utnämndes några dagar därefter till adjunkt i juridiska fakulteten. Sedan han under flera terminer förestått professuren såväl inom den filosofiska som juridiska fakulteten, erhöll han 1844 den nyinrättade lärostolen i svensk statsrätt, kyrko- samt krigslagfarenhet och folkrätt, vilken plats han innehade till sin död.

Som universitetslärare ådagalade Delldén mycket nit, men förirrade sig i ett formalistiskt analyserande. Utom åtskilliga akademiska disputationer och uppsatser i tidskrifterna Svea, Svenska litteraturföreningens tidning och Juridiskt arkiv, författade han:

  • Försök till granskning af lagkomiténs förslag till handelsbalk 1830,
  • Om svenska näringarnas tillstånd och brister 1835,
  • Rättegångssättet i Sverige 1842 m. m.

Nära anhörig, systerson, och lärjunge till Nils Fredrik Biberg, redigerade och utgav Delldén efter dennes död hans »Samlade skrifter», 3 delar 1828-30.

KällorRedigera

Företrädare:
Jonas Sellén
Inspektor för Norrlands nation
1851–1854
Efterträdare:
Christopher Jacob Boström