Carl Funck, född 1 december 1708, död 22 juni 1783 var en svensk friherre i ätten Funck, militär och riksråd. Han var son till Gustaf Funck och Christina Cronström.

Funck kom i militärtjänst 1730, deltog i pommerska kriget som generaladjutant hos Mattias Alexander von Ungern-Sternberg och var en av de mest bemärkta bland de högre militärer, som trots bestämt förbud reste hem till riksdagen 1760. Samma år blev han överste i armén och 1761 generalfälttygmästare. Sedan gammalt en ivrig mössa, tog han framträdande del i riksdagen 1765/66, inkallades i riksrådet 1765, där han var en av mösspolitikens företrädare. Han avsattes 1769 och var på nytt riksråd 27 mars-22 augusti 1772. Funck var kommendör av Svärdsorden.

Funck var gift två gånger. Första hustrun friherrinnan Charlotta Cronstedt var dotter till Carl Cronstedt och födde honom åtta barn. Andra hustrun Brita Odencrantz, som var systerdotter till Johan Ihre och dotterdotters dotter till Mattias Steuchius, födde honom två barn.

KällorRedigera