Edvard Cassel

svensk jurist
(Omdirigerad från Carl Edvard Cassel)

Carl Edvard Cassel, född 7 oktober 1853 i Funbo socken, Uppsala län, död 1936, var en svensk jurist.

Justitierådet Edvard Cassel. Porträtt målat 1913 av Oscar Björck

Han var son till bruksägaren Knut Cassel i släkten Cassel och Elisabet Schwan.

Cassel studerade vid Uppsala universitet och blev juris kandidat 1878, vice häradshövding 1880, assessor i Svea hovrätt 1889, konstitutionell revisionssekreterare 1892, byråchef för lagärenden i justitiedepartementet 1893, expeditionschef i lantförsvarsdepartementet 1895 och var justitieråd 1898–1909.

Genom testamente av år 1936 förordnade Cassel, att behållningen i hans bo skulle, sedan vissa legat utgått, tillfalla Stockholms högskola och bilda en stiftelse under egen styrelse och förvaltning. Stiftelsens syfte skulle vara att genom anslag till fakulteten verka för dess utveckling, dock med beaktande i första hand av privaträttens utvecklingsbehov. Stiftelsen utdelar huvudsakligen resestipendier och forskningsunderstöd till vid juridiska fakulteten anställda professorer och universitetslektorer.[1] [2]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Stockholms universitet”. http://www.su.se/om-oss/2.23502/2.23505. Läst 30 januari 2017. 
  2. ^ ”Casselstiftelsen”. http://www.casselstiftelsen.se/om-stiftelserna-29124473. Läst 30 januari 2017. 

Övriga källorRedigera