Carl-Anders Ifvarsson

svensk politiker

Carl-Anders Ifvarsson, född 7 november 1939 i Stockholm, är en svensk politiker (Liberalerna) och ämbetsman från Lidingö.[1] Han är son till Folke Ifvarsson och Ebba (född Bergman), sonson till August Ifvarsson och sonsonson till Carl Ifvarsson.

Ifvarsson avlade studentexamenLidingö högre allmänna läroverk 1958 och juris kandidatexamen vid Stockholms universitet 1966.[1] Han har även under 1963 bedrivit studier i internationell rätt vid Sorbonne-universitetet i Paris.

ArbetslivRedigera

Arbete som statstjänstemanRedigera

Ifvarsson har varit amanuens och sekreterare i Stockholms stads Rätts- och polisdirektion 1962-1964 och arbetat som ämbetsman inom staten där han varit överdirektör i Socialstyrelsen 1982-91 och generaldirektör för Patent- och registreringsverket (PRV) 1995-2000.[1]

Politisk aktivitetRedigera

Inom politiken har Ifvarsson innehaft många uppdrag, bland annat sekreterare för Folkpartiets riksdagsgrupp 1964–1967, kommunfullmäktigeledamot i Lidingö kommun 1967-1981, där han mellan åren 1971-1978 var kommunalråd, statssekreterare i Socialdepartementet 1978-1979 och 1991-1994 och politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet 1979-1982. Mellan åren 1967-1970 var han borgarrådssekreterare i Stockholms stads personalrotel.[1]

Mellan 2002-2014 var Ifvarsson landstingsledamot (2002-2010) och ersättare (2010-2014) i Stockholms läns landsting, under vilken period han innehade flera landstingskommunala uppdrag. 2015 valdes han till landstingsrevisor och ledamot av revisorskollegiet. Mellan 2013-2016 var han ledamot av den statliga myndigheten Ersättningsnämnden. Från och med 2014 är han förtroendevald revisor i Stockholms län landstings revisorsgrupp II och ledamot av Revisorskollegiet.

Arbete som utredareRedigera

Ifvarsson har arbetat med en rad offentliga utredningar och han var bland annat ordförande i Familjeekonomiska utredningen (1981-1982) och Socialtjänstkommittén (1991-1995). Han var särskild utredare av förstärkt tystnadsplikt för patentombud 2006-2007. 2008 utsågs han till särskild utredare av smittskyddet i Sverige. Utredningens betänkande överlämnades till folkhälsoministern i juni 2009. I oktober 2009 förordnades han som särskild utredare av skolans arbete med utsatta barn. Betänkandet lämnades till utbildningsministern i december 2010.

Internationella uppdragRedigera

Han har varit svensk representant i olika internationella organisationer, bland annat ECOSOC (FN), Europeiska Patentorganisationen (EPO) och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) (EU).

FöreningslivetRedigera

Ifvarsson har även haft olika ideella uppdrag, bland annat som styrelseordförande för Nyckelviksskolan 1995- 2010 och tidigare ordförande i den svenska vänföreningen för fredsprojektet Neve Shalom/Wahat al Salam. Han är också ordförande i Stiftelsen Lidingö Blomsterfond.

ReferenserRedigera