Capsula interna (Inre nervtrådskapseln) kallas det breda stråk nervtrådar (vit substans) i hjärnan bland annat från pyramidbanorna när de passerar mellan nucleus lentiformis och nucleus caudatus på sin väg från cortex ned mot hjärnbryggan.

Tvärsnitt av högra hjärnhalvan. Capsula interna är markerat tredje överst till vänster.