Caboclo är människor som bosatt sig längs Amazonflodens stränder och ofta lever under mycket enkla förhållanden. I Brasilien är detta en av flera beteckningar på, och undergrupperingar av, mestiser.