CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett forskningscentrum med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster och en del av Karlstads universitet.

CTF bildades 1986 och består i dag ett 50-tal forskare och forskarstuderande verksamma inom ämnen som företagsekonomi, arbetsvetenskap, datavetenskap, sociologi, religionssociologi och psykologi.

Forskarna är engagerade i utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karlstads universitet, främst inom Handelshögskolan vid Karlstads universitet, och har ett omfattande samarbete med näringsliv och offentliga organisationer.

Forskningen är indelad i tre mångdisciplinära forskningsteman som fokuserar på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Områden som fokuseras är service management, service innovation, service experience och transformative service research.

Externa länkarRedigera