Capacitor input filter.svg

Ett CLC-filter är ett lågpassfilter av högre ordning och topologin används ofta som avkoppling av matningslinjer i störningskänslig utrustning som exempelvis radiomottagare.

Det kallas också pi-filter' eftersom kopplingen påminner om den grekiska bokstaven pi.