CIELAB är en tredimensionell, ungefärligt jämnfördelad färgrymd, fastställd av Internationella belysningskommissionen (CIE) 1976, som bygger på ögats sätt att uppfatta färger genom att definiera färgen genom de tre koordinaterna L*, a*, b*:

 • L* betecknar färgens ljushet,
 • positivt a*-värde betecknar mängden magenta/rött som ingår i färgen, negativt a*-värde betecknar mängden grönt,
 • positivt b*-värde betecknar mängden gult, negativt b*-värde betecknar mängden blått i färgen.
Principen för CIELAB-färgrymden med dess L*-, a*- och b*-axlar. Effekten av olika ljushetsvärden visas inte i figuren. (Färgerna i a*–b*-planet är endast inkluderade för att underlätta för att förstå konceptet. Dessa färger är inte definierade i CIELAB och är inte korrekt återgivna.)

L*, a* och b* kan även beräknas om till ljushet, kroma (även känt som mättnad, även om detta i vissa sammanhang kan ha en annan betydelse) och nyansvinkel/nyans, vilket i de flesta fall relaterar bättre till hur man normalt beskriver färger.

Beräkning av CIELAB-koordinaterna L*, a* och b*Redigera

CIELAB-koordinaterna kan beräknas utifrån det aktuella testobjektets tristimulusvärden X, Y, Z i relation till (som oftast) den aktuella ljuskällans tristimulusvärden Xn, Yn, Zn[1] (där Yn = 100):

 

 

 

där

 

och

 

och

 

Motsvarande ljushet, nyans och kroma för en kulörRedigera

Ungefärlig motsvarande kroma (eng. chroma,  ) och nyans (som uttrycks som en nyansvinkel, eng. hue angle,  ) för en viss kulör, kan beräknas utifrån CIELAB-värdena enligt nedan[1]:

 
Principen för kroma i CIELAB-färgrymden. Pilen visar hur kroman för en kulör ökar ju längre ifrån den akromatiska L*-axeln kulören befinner sig i färgrymden. Kulörer som ligger på pilen har samma nyansvinkel.
 •  
 
Principen för nyansvinkel och hur nyanserna varierar i CIELAB-färgrymden. Kulörer som ligger på pilen har samma kroma.
 •  
Vid beräkning av nyansvinkel gäller följande för att få resultaten inom intervallet 0°–360°:
 
0° (360°) motsvarar således nyansen som återfinns i a*-axelns positiva riktning (då b* är noll), 90° motsvarar b*-axelns positiva riktning (då a* är noll), 180° motsvarar a*-axelns negativa riktning (då b* är noll) och 270° motsvarar b*-axelns negativa riktning (då a* är noll).
För akromatiska färger (d.v.s. vitt–grått–svart) gäller a* = 0 och b* = 0, varpå sådana färger saknar nyansvinkel.
 • Ljusheten beräknas enligt ekvationen för L* ovan.

FärgskillnaderRedigera

Skillnad i ljushet, kroma, nyansvinkel och nyansRedigera

Skillnaden mellan två kulörer kan beräknas som skillnad i ljushet  , skillnad i kroma  , skillnad i nyansvinkel   och skillnad i nyans ( )[1] enligt nedan.

Indexen 1 och 2 betecknar de två kulörer som ska jämföras. 1 motsvarar referensen och 2 det färgprov som ska jämföras mot referensen.

 •  
 •  
 •  
För skillnad i nyansvinkel gäller följande för att få resultatet inom intervallet –180° och 180°:
 

Skillnad i nyans (obs. inte nyansvinkel) kan beräknas genom att subtrahera den kvadrerade skillnaden i ljushet resp. kroma från den kvadrerade totala färgskillnaden, och sedan ta kvadratroten ur resultatet[1]:

 •  

där   har samma tecken som  .

Skillnad i kroma och nyans/nyansvinkel kan vara mer intuitiv än endast skillnad i a* och b*[1].

 •  
 •  

Total färgskillnadRedigera

Färgskillnad kan också beräknas som kombinerad, total skillnad i CIELAB-färgrymden  [1] – vilket motsvarar det euklidiska/metriska avståndet i rymden, som bygger på Pythagoras sats:

 

eller

 

Eftersom CIELAB-färgrymden inte är helt jämnfördelad (d.v.s. ett konstant avstånd i rymden ger olika uppfattade färgskillnader, beroende på var i färgrymden skillnaden är) finns flera andra sätt att beräkna totalt färgskillnad, som i olika grad kompenserar för färgrymdens brist på jämnfördelning, till exempel CIEDE2000   och  [1].

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d e f g] CIE Technical Report: Colorimetry (CIE 15:2004). ISBN 3 901 906 33 9