cAMP-beroende signaltransduktionsväg

cAMP-beroende signaltransduktionsvägar är en form av intracellulär signaltransduktionsväg som regleras av alfa-subenheten i vissa heterotrimera G-proteiner, som aktiveras av G-proteinkopplade receptorer.

s resp. Gαi aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas, som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP, som i sin tur aktiverar andra proteiner, bland annat serin/treoninkinaset proteinkinas A, PKA. PKA i sin tur påverkar aktiviteten hos en rad andra enzymer och proteiner:

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.