Köp är ett typ av avtal som går ut på att mot betalning erhålla något, till exempel egendom eller en tjänst.

Juridiskt sett är köp en onerös avtalstyp som i regel saknar formkrav. Det innebär att köp kan ingås både muntligen, skriftligen och konkludent. Vid köp av fast egendom och vid avbetalningsköp finns däremot vissa formkrav i lag. Fastighetsköp regleras i Jordabalken, och avbetalningsköp regleras i lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. och konsumentkreditlagen. Utöver dessa lagar finns regler om köp främst i köplagen, konsumentköplagen och konsumentjänstlagen.[1]

  1. ^ Jordabalk (1970:994); Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.; Konsumentkreditlag (2010:1846); Köplag (1990:931); Konsumentköplag (2022:260); Konsumenttjänstlag (1985:716)