Bulbill, smålök, groddknopp. Vissa blomväxter bildar groddknoppar i form av små lökar, i bladvecken eller i blomställningen. Dessa kallas bulbiller. Fenomenet är vanligt i liljesläktet (Lilium) och löksläktet (Allium).

Backlök (Allium oleraceum) med bulbiller i blomställningen.