Öppna huvudmenyn
Datorminnestyper
RAM-minnen
Flyktigt
Icke-flyktigt
Icke RAM-minnen

Bubbelminne är en typ av minne som lagrar information med hjälp av magnetisk polarisation. Magnetbubbleprincipen utvecklades vid Bell-laboratoriet i USA under 1960-talet, och kommersialiserades i början av 80-talet – i synnerhet IBM satsade stora pengar på masstillverkning av bubbelminnen. Även om bubbelminnet under 80-talets första år användes i enstaka datorsystem, mestadels som ersättning för dyrare halvledarbaserade ROM-minnen, förlorade bubbelminnet snabbt sitt pris- och storleksmässiga övertag.

Intel Magnetics 7110 bubbelminne på 1 megabit.