Bruderhof (Arnoldleut) är ett anabaptistiskt kristet samfund.[1] I likhet med andra anabaptister, som mennoniterna, hutteriterna och amish, förkastar man barndop och praktiserar istället dop vid vuxen ålder. Bruderhof-rörelsens medlemmar lever i lokala kommuniteter

. Dessa utgörs av jordbrukskollektiv där man praktiserar egendomsgemenskap.[2] Bruderhof leds av biskopar och äldste.

Arnold Eberhard grundade 1920 en kommunitet i Sannerz i Tyskland. År 1930 fann Eberhard att det fanns hutteriter i Amerika och införlivade då sin kommunitet i deras rörelse. Kommuniteten fick senare fly för nazisterna och kom till slut att sprida sig till England och flera olika platser i Amerika.[3]

Relationerna med de närbesläktade hutteriterna har tidvis lett till schismer, på grund av diverse religiösa och kulturella skillnader.[4] Skillnaderna mellan Bruderhof och Hutteriter gäller främst synen på Guds Ord, gudstjänster, församlingsdisciplin, ledarskap, beslutsfattande, utbildning, kontakten med omvärlden och ekumenik.

Se även redigera

Källor redigera