Brottsoffermyndigheten

svensk statlig förvaltningsmyndighet som främjar brottsoffers rättigheter

Brottsoffermyndigheten (BrOM) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att främja alla brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor.[1] Myndigheten inrättades 1994 och finns i Umeå. Den sorterar under Justitiedepartementet.

Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Brottsoffermyndigheten.JPG
DepartementJustitiedepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunUmeå
LänVästerbotten
Organisationsnr202100-3435
MyndighetschefAnders Alenskär, generaldirektör
InstruktionSFS 2007:1171
Webbplatsbrottsoffermyndigheten.se

VerksamhetRedigera

Brottsoffermyndighetens vedertagna förkortning är BrOM (stort B, litet r, stort O och stort M). Myndigheten har rikstäckande ansvar för fyra områden:

BrottsskadeersättningRedigera

Ersättning för skador på grund av brottet till exempel "sveda och värk" till brottsoffer som inte kan få ersättning av gärningspersonen. Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring för skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Den rätten kan finnas även om gärningspersonen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador och kränkning.

BrottsofferfondenRedigera

Finansiering till forskning samt andra brottsofferinriktade projekt, genom en avgift från de som begått brott där fängelse finns med i straffskalan. Fondens medel delas ut till forskning och andra brottsofferinriktade projekt drivna i ideell, offentlig eller privat regi. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift som varje dömd person ska betala om brottet kan straffas med fängelse. Sedan 1 februari 2015 är avgiften 800 kronor,[2] och årligen fördelas cirka 30 miljoner kr ur fonden.

KunskapscentrumRedigera

Informationsspridning för bättre bemötande av brottsoffer. Brottsoffermyndigheten ska samla och sprida information och forskningsresultat för att bidra till ett bättre bemötande och behandling av brottsoffer. Det sker bland annat genom informationsmaterial till andra myndigheter, ideella organisationer och brottsoffer. Brottsoffermyndigheten arrangerar också konferenser, temadagar och vidareutbildningar.

Regeringen gav i juli 2017 Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat.[3] Uppdraget genomfördes i samråd med bland andra Brottsförebyggande rådet, Brottsofferjouren Sverige, Polismyndigheten och Socialstyrelsen och resulterade i webbplatsen tystnainte.se.[4]

RegressRedigera

I Brottsoffermyndighetens uppdrag ligger också att kräva tillbaka den utbetalda brottsskadeersättningen av gärningspersonen. Myndighetens regressavdelning ansvarar för denna uppgift.[5]

GeneraldirektörerRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera