Öppna huvudmenyn

Brott kan syfta på:

  • Brott – i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff
  • Brott (mekanik) – en bristning hos ett fast material
  • Brott (mineralogi) – en mineralogisk term
  • Benbrott – ett ben helt eller delvis förlorat sin sammanhängande struktur, se Fraktur (medicin)
  • Brottsjö – ett hav som består av vågor som bryter, det vill säga hastigheten i vågens övre del är så pass mycket större än hastigheten i den nedre delen av så att vågen tippar över och vitt skum bildas
  • Dagbrott – en täkt där fast berg bryts i markytan