Brittiska Indiandepartementet (engelska: British Indian Department) var en kvasimilitär kolonialmyndighet vilken ansvarade för att administrera Storbritanniens politiska relationer till Nordamerikas ursprungsbefolkningar 1755-1860. Det gav ett ovärderligt bidrag till den brittiska krigföringen under den Amerikanska frihetskriget och 1812 års krig. Det militära uppdraget upphörde 1830 och ansvaret för departementet överfördes från Storbritannien till Kanada 1860.[1] [2]

Uppdrag Redigera

1755-1830 Redigera

 • Skydda urbefolkningen från att eхploateras av handelsmän och markspekulanter. Det var ett av målen med Indianproklamationen 1763.
 • Förhandla med urbefolkningen om gränslinjer mellan deras mark och jordbrukskolonisternas. Bland dessa fördrag återfinns fördraget i Fort Stanwix 1768.
 • Fördela de gåvor som regeringen gav till urbefolkningen för att skapa goodwill. First Nations som bodde på amerikanskt territorium i Mellanvästern fick gåvor ända till 1830.
 • Vid krig förmå urbefolkningen att ställa hjälptrupper till Storbritanniens förfogande.[3] Under 1812 års krig arbetade departementet i nära samarbete med Tecumseh.

Den enskilda kolonierna reglerade själva de ekonomiska relationerna, dvs. handeln, med urbefolkningen.[3]

1830-1860 Redigera

Organisation Redigera

Överordnad myndighet Redigera

 • 1755-1796/1800 utfärdade de brittiska militärbefälhavarna instruktioner för Indiandepartementet och upprätthöll en nära förbindelse med det, men departementet var inte direkt underställt de militära myndigheterna utan lydde under Londonregeringen.[3]
 • 1796 underställdes departementet guvernören i Övre Kanada för myndighetsutövning i denna provins.
 • 1800 underställdes departementet generalguvernören avseende myndighetsutövning i Nedre Kanada.
 • 1816 blev den brittiske militärbefälhavaren i Kanada överordnad myndighet för Indiandepartementet.
 • 1830 delades Indiandepartementet på två avdelningar, en för Övre och en för Nedre Kanada. Den förstnämnda avdelningen underställdes guvernören i provinsen, den sistnämnda generalguvernörens militärsekreterare.
 • 1841 förenades Indiandepartementets två avdelningar och underställdes generalguvernören.[2]

Inre organisation Redigera

 • 1755 när Indiandepartementet bildades skapades två avdelningar, det norra och det södra, med gränsen mellan avdelningarna i stort sett löpande längs Ohiofloden och Potomacfloden. Ingen gemensam chef fanns. Sir William Johnson blev förste chef för den norra avdelningen.
 • 1779 delades den södra avdelningen på grund av det Amerikanska frihetskriget i två, en västligt och en östligt.
 • 1782 inrättades en tjänst som gemensam chef för Indiandepartementet.[3]
 • 1783 erkändes Förenta Staternas självständighet och Indiandepartementets verksamhetsområde inskränktes till Kanada. Den gamla indelningen avskaffades.
 • 1844 avskaffades tjänsten som chef för Indiandepartementet och generalguvernörens civilsekreterare övertog chefskapet eх officio.[2]

Personal Redigera

Indiandepartementet tillhörde inte armén, men var ändå organiserat efter militära linjer.[4] Under krig fungerade fälttjänstemännen som instruktörer och rådgivare åt de krigare som ursprungsbefolkningen ställde till den brittiska arméns förfogande.[5]

Hierarkisk ordning under det amerikanska frihetskriget Redigera

Nr Titel Arbetsuppgifter
OFFICERS tjänstemän
1 Superintendent General departementschefen
2 Superintendent distriktschef
3 Deputy Superintendent biträdande distriktschef
4 Captain högste tjänsteman i fält
5 Commissary intendenturtjänsteman
6 Lieutenant biträdande tjänsteman i fält
7 Translator översättare
8 Clerk kanslist
MEN anställda
9 Volunteer aspirant
10 Private fältarbetare
Källor [4] [6]

Hierarkisk ordning under 1812 års krig Redigera

Nr Titel Arbetsuppgifter
COMMISSIONED OFFICERS tjänstemän, officerares vederlikar
1 Superintendent-General and Inspector-General departementschefen
2 Deputy Superintendent-General and Deputy Inspector-General biträdande departementschefen, chef i Övre Kanada
3 Deputy Agent biträdande chef i Nedre Kanada
4 Superintendent chef i fält
5 Deputy Superintendent biträdande chef i fält
6 Secretary expeditionschef
6 Resident Agent Indianagent i Nedre Kanada
6 Agent Indianagent i Övre Kanada
7 Assistant Secretary administrativ handläggare
7 Storekeeper-General chefsintendent
8 Surgeon läkare
8 Storekeeper förrådsintendent
8 Resident Agent and Captain agent för ett indianreservat i Nedre Kanada tillika tjänsteman i fält
8 Resident and Captain indianagent och tjänsteman i fält i Övre Kanada
8 Captain tjänsteman i fält i Övre Kanada
9 Lieutenant and Interpreter tjänsteman och tolk i fält i Nedre Kanada
9 Lieutenant tjänsteman i fält i Övre Kanada
9 Surgeon's Mate underläkare
WARRANT OFFICERS tjänstemän, inte officerares vederlikar
10 Interpreter tolk
Källa [7]

Uniformering Redigera

 
Tjänsteman i indiandepartementet, ca 1770.

Indiandepartementets personal var uniformerade i röda uniformer vilka liknade den samtida brittiska arméofficersuniformen. I fält bar de tillsammans med uniformen ofta karaktäristiska dräktdetaljer som var hämtade från ursprungsbefolkningens klädedräkt.[8]

Period Uniformsfärg Knappar Färg på krage, uppslag, foder Epåletter Källor
1768-1784 Högröd Silver Vit Vita snörmakeriarbeten [9][10][11]
1812 års krig Högröd Guld Grönt Guldepåletter, men tolkar som inte var officerares vederlikar bar inte epåletter. [12][13]
1812 års krig
variant
Högröd Guld Mörkblått Guldepåletter [14][15]

Referenser Redigera

 1. ^ [a b] Canadian Military History Gateway: Indian Department Arkiverad 22 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. 2012-12-08
 2. ^ [a b c] Douglas Sanders, "Government Indian Agencies in Canada", Handbook of North American Indians, Volume 4: History of Indian-White Relations (Washington DC: Smithsonian Institution, 1988): 276-283.
 3. ^ [a b c d] Yasuhide Kawashima, "Colonial Government Agencies", Handbook of North American Indians, Volume 4: History of Indian-White Relations (Washington DC: Smithsonian Institution, 1988): 245-254.
 4. ^ [a b] René Chartrand, American Loyalist Troops 1775-84 (Osprey Publishing 2006)[död länk]. 2012-12-08
 5. ^ Colonel Campbell's Indian Department Arkiverad 22 juli 2012 hämtat från the Wayback Machine. 2012-12-08.
 6. ^ A List of Colonel JOHNSON’s Department of Indian Affairs 2013-03-24.
 7. ^ Irving, L. Homfray, Officers of the British forces in Canada during the war of 1812-15 (Canadian Military Institute, 1908). 2012-12-08.
 8. ^ War of 1812 Reenactors Arkiverad 29 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine. 2012-12-08.
 9. ^ Major in the British Indian Department 1768 2012-12-08
 10. ^ My 1768 BID Officer's coat 2012-12-08.
 11. ^ British Officer Uniform 1754-1785 2012-12-08.
 12. ^ British Indian Department Dress Coat (C) 2012-12-08.
 13. ^ Interpreter, Indian Department, 1812-1815 Arkiverad 15 juni 2017 hämtat från the Wayback Machine. 2012-12-08.
 14. ^ British Indian Department 2012-12-08.
 15. ^ Bob Andrews, dressed as a captain of the British Indian Department, 1812 2012-12-08.

Vidare läsning Redigera