BT Group plc är ett brittiskt företag. Företaget är en börsnoterad avknoppning från Storbritanniens gamla post- och telemonopol British Telecom.

Företaget har sitt ursprung i nationaliseringen av telegrafväsendet i Storbritannien 1870. Det privatiserade under 1980- och 1990-talet i tre etapper med början 1984. Det dåvarande General Post Office ansvarsområden delades upp i flera delar: postala tjänster hanteras av Royal Mail och telekommunikation av British Telecom. O2 plc var ursprungligen en del av BT.