Bristolkanalen (engelska Bristol Channel, kymriska Môr Hafren ’Severnhavet’) är en trattformig vik av Keltiska sjön i sydvästra Storbritannien (ö), mellan halvöarna Wales och Cornwall. Viken bildar gräns mellan England och Wales. Namnet är hämtat från den engelska staden Bristol.

Karta över Bristolkanalen
Satellitbild

Längst in i viken har floden Severn sin mynning. Där är tidvattnets nivåskillnad upp till 15 meter vid springflod, vilket är den största skillnaden mellan ebb och flodBrittiska öarna.