Bratthammar är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun.

Grevegårdens kyrka.

Bebyggelsen består nästan uteslutande av villor och radhus. Inom området finns Allianskyrkan från 1988 och Grevegårdens kyrka från 1992. Här finns också den enda kända bronsåldersboplatsen i Västra Frölunda socken.

NyckeltalRedigera

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 506 Bratthammar år 2019[1]
Bratthammar Hela Göteborg
Folkmängd 2 542 579 281
Befolkningsförändring 2018–2019 +33 +7 413
Andel födda i utlandet 9,0 % 27,5 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 14,4 % 37,0 %
Medelinkomst 417 900 kr 318 400 kr
Arbetslöshet 1,9 % 5,8 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 16,9 21,1
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 45,1 % 36,6 %
Andel bostäder byggda 1971–1980 75,6 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 26,2 %
Antal färdigställda bostäder 2019 0
Andel bostäder i småhus 97,1 % 18,7 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighetRedigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Göteborgsbladet 2020. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
  2. ^ ”Områdesindelningar”. Statistik och analys. Göteborgs stad. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/omradesindelningar. Läst 1 januari 2021. 

Vidare läsningRedigera