Den här artikeln handlar om en nedlagd järnvägshållplats i Djursholm, för gator vid namn Bragevägen, se även Bragevägen.

Bragevägens hållplats ofta endast Bragevägen var en järnvägshållplats utmed den numera nedlagda Djursholmsbanan i Djursholm utanför Stockholm som öppnade 1890. Fram tills området kring Bragevägen bebyggdes på 1920-talet så gick tåget över öppna fält på delsträckan. Bragevägens hållplats vid Valevägen öppnade 1924.[1] På hållplatsens smala perrong fanns länge en godis- och tidningskiosk. Stationen stängdes 1976 då huvudmannen SL beslutade att lägga ned järnvägslinjen Djursholms Ösby-Eddavägen. Hållplatsen var placerad strax öster om korsningen Valevägen-Bragevägen i Djursholm och försedd med en klassisk Djursholmskur (vilka idag endast återfinns vid Bråvallavägens och Vendevägens stationer).

Banvallen för den nedlagda Eddavägslinjen är bevarad som ett promenadstråk.[1] Just vid Bragevägen, har banvallen dock ersatts med en parkeringsplats, för Djursholms församlingsgård ("Änglagaraget"), som ligger alldeles invid platsen för den före detta hållplatsen.[1] Tvärs över Valevägen fanns länge en butikslokal, där inredningsbutiken Indoors låg vid banans nedläggning.

Referenser

redigera