Bränning är ett slags brottsjö, eller framrullande vattenvåg som bryts mot kustformationer eller grund (grundbrott). På engelska kallas det för breaker eller surf. Det svenska ordet kommer från lågtyskans/nederländskans brandung.

Brytande våg.
Se även förbränning och hembränning.

Inom sjömanskap används ordet för att utmärka ett stengrund som ligger nära men inte ovanför vattenytan; ett av flera s.k. sjöfartshinder.