Bostadsbrist är bristbostäder, det vill säga en tillgång som understiger efterfrågan. Bostadsbrist kan leda till trångboddhet eller hemlöshet och kan i en marknadsekonomi förväntas leda till stigande hyror eller fastighetspriser och till ökat byggande.

En efterkrigsaffisch som varnar för bostadsbristen i Stockholm (1946).
En efterkrigsaffisch som varnar för bostadsbristen i Stockholm (1946).

Bostadsbrist kan orsakas av reglering, illa satta avgifter och illa utformade skatter på bostadstransaktioner. Brist på hyresrätter kan orsakas av hyresreglering som orsakar ett efterfrågeöverskott (= efterfrågad kvantitet – utbjuden kvantitet hyresrätter vid rådande hyresnivå).[1]

I samhällsdebatten om bostadsbrist blandas argument baserade på fakta med ideologiska preferenser. Fakta kan vara motsägelsefulla och tvetydiga och det förkommer alternativa tolkningar av fakta. Det kan resultera i en infekterad debatt där det är svårt att nå konsensus.[2]

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera