Öppna huvudmenyn

Bortfall är inom statistik andelen ogiltiga mätvärden. Vid en enkätundersökning avser bortfall de intervjupersoner som inte har svarat, till exempel för att de inte vill eller inte har kunnat nås.

Ju större bortfall, desto sämre blir undersökningens tillförlitlighet. Bortfallet anges ofta i procent.

Se ävenRedigera