Borgarrådssekreterare är en politisk titel inom Stockholms stads förvaltning. Borgarrådssekreteraren är vanligtvis ett borgarråds närmaste medarbetare och fungerar som chefstjänsteman på den rotel som borgarrådet leder. På en rotel arbetar dessutom oftast en eller flera biträdande borgarrådssekreterare.

Borgarrådssekreteraren skiljer sig från andra kommuners politiska sekreterare genom att de har en beredande roll i ärendeprocessen som leder fram till ett politiskt beslut av borgarrådsberedningen, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I övriga kommuner bereds ärenden av opolitiska kommunala tjänstemän.

HistorikRedigera

Borgarrådssekreterarna infördes genom den stora författningsreformen i Stockholm 1940 och stadfästes genom en särskild paragraf i kommunallagen. Övriga politiska sekreterare infördes genom lagen om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner 1983.

Tidigare borgarrådssekreterare (urval)Redigera

Ett urval av personer som tidigare har arbetat som borgarrådssekreterare.

KällorRedigera