Borgerskapets seniorbonde

(Omdirigerad från Borgargården)

Borgerskapets seniorboende är ett äldreboende i Stockholm som drivs av stiftelsen Stockholms Borgerskap.

Borgargårdens skylt vid Rålambsvägen.

Stiftelsen tillhandahåller fyra äldreboenden där Borgargården är den största med sina lokaler och bostäder i två bostadshus på Rålambsvägen 66 i stadsdelen FredhällKungsholmen. Man disponerar här över 76 lägenheter bestående av ettor, tvåor och treor som hyrs ut.

Borgerskapets tre övriga seniorboenden är:

I hyran ingår lunch som lagas varje vardag i det egna köket. Till varje anläggning hör gemensamhetslokaler med bland annat bibliotek och matsal. För att få bo i något av Borgerskapets äldreboenden måste man ställa sig i kö. Något medlemskap i Borgerskapet krävs inte, men medlemmar har förtursrätt.

KällorRedigera