Bore är ett vattenstörtningsfenomen som hör samman med ebb och flod på åtskilliga ställen av havskusten, företrädesvis vid utloppet av större floder, till exempel Amazonfloden, Ganges och Irrawaddy samt vid Nordkap och Saltstraumen i Norge.

Bore i Cook Inlet, Alaska, USA.
För andra betydelser, se Bore.

Fenomenet, som inträffar vid tiden för den så kallade springfloden, det vill säga vid ny- och fullmåne, består däruti att vattnet stiger till en ovanlig höjd och våldsamt störtar sig in över stranden. Redan en stund före flodens ankomst hörs ett fruktansvärt dån, och därpå kommer flera, efter varandra 3,5-4,5 m höga, långsträckta vågor. Vid Seines mynning kallar man sådana vågor "la barre". Ett analogt fenomen i floden Dordogne som rinner ut i Girondeestuariet i Frankrike är känt under namnet "mascara" eller "mascaret". Även i Elbe förekommer något dylikt under benämningen "das Rastern".

Se även

redigera

Källor

redigera