En bootleg är en musikinspelning (i form av ljud-, bild- eller filmupptagning) som ej är officiell. Inspelningen distribueras för ekonomisk vinning av någon annan än upphovsmannen eller dennes representanter (vanligtvis artisten respektive skivbolaget). Ursprungligen var bootleg en amerikansk benämning på hembränt och bootlegger en amerikansk benämning på spritsmugglare. Ordet kommer av den förekommande metoden att smuggla varorna i stövelskaften.

Källor för inspelningarna redigera

Vanligast är att uttrycket används som benämning på olaglig ljud- och/eller filmupptagning från en musikkonsert, oftast inspelat med insmugglad utrustning, något som har blivit allt vanligare, och enklare, med dagens moderna teknik. Det kan även vara ej släppt material från en pågående skivinspelning stulet från inspelningsstudion, skivbolaget eller liknande.

Bootlegs jämfört med piratkopiering redigera

Bootlegs skall inte förväxlas med piratkopiering som handlar om kopiering av material som finns kommersiellt. Båda formerna är dock olagliga, eftersom de inkräktar på upphovsrätten.

Se även redigera