Bonjour, fram till 2005 kallat Rendezvous, är Apples version av Zeroconf – ett protokoll för automatiskt upphittande och konfiguration av tjänster i datornätverk. Bonjour använder sig av multicast genom DNS-servrar för att hitta exempelvis skrivare eller datorer samt de tjänster som de erbjuder.

Exempel på användning av Bonjour är upphittande av delad musik i Itunes, lokaliserande av andra meddelandeklienter i Ichat och Adium eller visning av lokala sidor och bokmärken i Safari.