Bomansberget (trafikplatssignatur: Bom) är en krysstation och tidigare mötesstationOstkustbanan mellan Gävle centralstation och Furuvik. Från början var Bomansberget en av flera mötesstationer på den före 1990-talet helt och hållet enkelspåriga linjen mellan Uppsala och Gävle och en av de med flest stopp i och med att många tåg fick vänta här på att få köra in till Gävle central.

Järnvägssträckan väster (norr) om Bomansberget och in till Gävle centralstation var bland de första sträckorna på Ostkustbanan att byggas ut till dubbelspår, mycket på grund av att sträckan var mycket störningskänslig. Detta dubbelspår invigdes den 9 oktober 1994.[1]

I samband med utbyggnaden till dubbelspår ändrade man sträckan mellan Bomansberget och Sörby urfjäll, man rätade ut ett par kurvor och flyttade även bort järnvägen från den närliggande bebyggelsen. Banvallen efter det gamla spåret, som passerar bostadsområdet Järvsta och även följer riksväg 76, är sedan en tid tillbaka gång- och cykelväg.

År 2006 färdigställdes även dubbelspåret söder om Bomansberget till Furuvik, vilket gjorde att Bomansberget helt upphörde som mötesstation, vilken flyttades till Furuvik tills hela sträckan av Ostkustbanan norr om Gamla Uppsala blev dubbelspårig 2016.

ReferenserRedigera

  1. ^ historiskt.nu - ugj historik