Bom (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Bom eller BOM kan avse:

  • Bom – en stång (rundhult), fäst vid masten på en båt
  • Bom (gymnastik) – en av övningarna i artistisk gymnastik
  • Vägbom – ett reglerbart trafikhinder.
  • Bom (sång) – en kuplett av Karl Gerhard på melodi av Charles Trenet
  • BOM – ett specialtecken i Unicode, se Byte order mark
  • Bom - ett efternamn, se Bohm