Öppna huvudmenyn

Bo Eive Svensson, född den 10 april 1940 i Örgryte församling i Göteborgs och Bohus län,[1] är en svensk jurist och domare och tillika pensionerad ordförande i Högsta domstolen.[2]

Svensson är uppväxt i Göteborgsområdet, blev jur.kand. 1963 och genomförde tingstjänstgöring 1964–1967. Han förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1973, samma år tjänstledig och 1973–1975 sakkunnig i justitiedepartementet; departementsråd i departementet 1976–1979, sedan överdirektör på Brottsförebyggande rådet 19791987. Han utnämndes till justitieråd 1987, och till ordförande i Högsta domstolen 17 oktober 2002.

Svensson har varit ordförande i Aktiebolagskommittén, ordförande i Bokföringsnämnden, ordförande i Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta, utredningsman i Utredningen om revisorer och revision, ordförande i utredningen om mutor, utredare rörande ersättning för polisbevakning, ordförande i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, ordförande i Aktiemarknadsnämnden, ordförande i Ombudskostnadsnämnden, ordförande i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, vice ordförande i disciplinnämnden hos FAR SRS och revisor i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien . Han är numera ordförande i disciplinnämnden hos Nordic Growth Market och Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Han har utgivit böcker inom associationsrätt, och anses vara expert på detta område.

Svensson är ett av de justitieråd som uppmärksammats för att åta sig uppdrag som skiljeman parallellt med domarsysslan.[3]

Bibliografi (urval)Redigera

  • Handelsbolagslagen : kommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag, Göteborg, 1981
  • Ekonomisk kriminalitet: [den ekonomiska brottslighetens former, skadeverkningar, skatteundandragandets effekter på samhället, den svarta sektorn, svarta pengar tvättas vita, tillfället gör tjuven, åtgärdsschema], Göteborg, 1983
  • Näringsförbud: kommentarer till lagen om näringsförbud, Göteborg, 1986
  • Criminal justice systems in Sweden, Stockholm, 1995
  • Årsredovisningslagen: lagkommentar, [med den svenska anpassningen till redovisningsreglerna inom EU], Göteborg, 2000
  • Aktiebolagslagen: lagkommentar, [kommentar och lagtexter], Göteborg, 2012

KällorRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Svensson, Bo i Vem är det 1993
  3. ^ Domarna som tjänar på börsbråken, Affärsvärlden 2003-02-25
Företrädare:
Torkel Gregow
Högsta domstolens ordförande
2002–2007
Efterträdare:
Johan Munck