Ett blotlag är en mindre sammanslutning av asatroende eller utövare av forn sed som träffas och blotar tillsammans.

Inom Samfundet Forn Sed Sverige (tidigare Sveriges Asatrosamfund) kan medlemmar sluta sig samman i blotlag som då fungerar som lokala grupper inom samfundet. Blotlagen bestämmer själva hur de vill organisera sin verksamhet, så länge som man följer samfundets stadgar och värderingar. Två sådana blotlag som är officiellt knutna till samfundet är Forn Sed Stockholm och det västsvenska Härden.

Det finns också ett antal helt fristående blotlag i Sverige, som inte tillhör något samfund. Exempel på sådana blotlag är Regin, som tidigare var del av Nätverket Forn Sed, Agnefit i Södermanland och UrNaud i Göteborg och Frejas Blotlag i Västernorrland.

Externa länkarRedigera