Blodregn är ett regn av röd eller rödaktig färg. Regnets färg beror på stoft av organisk eller oorganisk art, oftast ansamlat i samband med ökenstormar. Stoftet kan färdas långa sträckor med vinden.

Blodregn från Kerala.

De forna grekerna var rädda för blodregn och i litteratur ses det ofta som ett ont omen. Det onda är dock inget som styrks av forskningen.[1] Blodregn är enligt SMHI ofarligt. Däremot är stoftet farligt när det sugs upp i atmosfären.[2]

Blodregn från Sahara observeras vanligen i Medelhavsländerna, men förekommer även längre norrut. Den röda färgen är järnoxider som oxideras med när sanden blir fuktig.[3]

Stoft i atmosfären behöver inte bilda blodregn[2] utan kan även bilda exempelvis smog, vilket är vanligt i flera storstäder.[1] I Sverige förekommer blodregn med några års mellanrum.[2] Ofta är det försvagat när det når Sverige och den röda nyansen är då lättare att urskilja mot vitt underlag.[1]

Mera kända är de blodregn som föll i Bryssel 1646, skildrat av Godefroy Wendelin i Pluvia purpurea bruxellensis och 1608 i franska Alperna, även skildrat av Wendelin.

Även svart och grå missfärgning av regnet förekommer, vilket är vanligare, även om det inte har någon vedertagen beteckning.[1]

Samma fenomen för snö kallas blodsnö[2] eller röd snö.

Se även redigera

Källor redigera

  • Carlquist, Gunnar, red (1938 (nyutgåva av 1930 års utgåva)). Svensk uppslagsbok. Bd 4. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 196 
  • Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord medborgarskap)

Noter redigera