Inom matematiken är en blockmatris en uppdelning av en matris i mindre matriser. Den ursprungliga matrisen kan då skrivas som en samling mindre matriser. Uppdelningen av en matris i block måste vara konsistent, man kan se det som att man inför vertikala och horisontella linjer som går genom hela matrisen.

ExempelRedigera

Matrisen:

 

Kan delas upp i fyra 2x2-matriser:

 

Så att   då kan skrivas:

 

Blockdiagonala matriserRedigera

En blockdiagonal matris är en kvadratisk matris som har kvadratiska matriser i diagonalen, men alla andra element är noll. Om   är blockdiagonal kan den skrivas på formen:

 

Där   är en kvadratisk matris. Matrisen   kan då skrivas som en direkt summa,  . Det finns även samband för determinanten och spåret:

 
 

BlockmatrismultiplikationRedigera

Given två blockmatriser matriserna   och   där   har format   och   har format  , med blockindelning:

 
 

Dvs,   har   kolonnupdelningar och   raduppdelningar.   har   kolonnupdelningar och   raduppdelningar.

Man kan då räkna ut matrisprodukten   med format  , med   raduppdelningar och   kolonnupdelningar med:

 
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.