Blix är ett svenskt och norskt efternamn. Den 31 december 2012 var det 198 personer i Sverige med efternamnet Blix, och den 15 oktober 2013 var det 638 personer i Norge med detta efternamn.

Namnet Blix förekom i flera släkter utan känt samband under 1600- och 1700-talen i både Sverige och Norge. Många av dagens bärare av släktnamnet kan spåra det tillbaka till ett gemensamt ursprung i Jämtland.

Första gången namnet Blix nämns är i ett medeltidsbrev skrivet 1410 i Mordviken.[1] Bland ett stort antal män som undertecknar brevet på jämtarnas vägnar finns en Magnus Blixe. Enstaka personer med tillnamnet Blix, utan känt släktsamband, nämns under 1400-talet och 1500-talet, men det är först under slutet av 1500-talet som Blix börjar användas som släktnamn.[2]

Flera av de mer utbredda släktgrenarna, inklusive de i Sverige adlade grenarna, härstammar från byn Kloxåsen i Näs socken, Jämtland. Släktens förste kände anfader är den Sigurd Jonsson som 1428 köpte gården Kloxåsen[3][4].

Personer med efternamnet BlixRedigera

KällorRedigera

på Adelsvapen-Wiki.

NoterRedigera

  1. ^ Diplomatarium Norvegicum, XVI 60
  2. ^ Henning Sollied (1931), Blix'erne av Jemtland. Artikel i Norsk Slektshistorisk tidskrift III:1.
  3. ^ Diplomatarium Norvegicum, III 697
  4. ^ Henning Sollied konstaterade, "Blix'erne av Jemtland, en norsk-svensk storslegt.", i Norsk Slektshistorisk Tidskrift (1931)