Den Blågröna vägen är en internationell turistväg som går genom Bohuslän i Sverige och Östfold i Norge.

SträckningRedigera

HåbyHällevadsholm – riksgränsen vid Vassbotten/HoltetHalden

I Sverige följs Länsväg 165, och i Norge Fylkesvei 220(no).