Blåförskjutning

motsatsen till rödförskjutning

Blåförskjutning är motsatsen till rödförskjutning, d.v.s. den förskjutning som uppstår på grund av dopplereffekten när föremålet färdas mot observatören.

Rödförskjutning respektive blåförskjutning på grund av dopplereffekt.