Björnsnäs herrgård.

Björnsnäs är en herrgård invid Bråvikens innersta del i Kvillinge socken, Åby, Östergötland.

Det vackert bebyggda godset tillhörde på 1600-talet bl.a. släkten Crusebjörn, reducerades 1683 och har senare ägts av bl.a. släkterna Reenstierna, Staël von Holstein, von Friesendorff och Trozelli. Nuvarande ägare är Lars-Magnus och Anita Trozelli.

Herrgården uppfördes 1848 i byggnadsstilen senempire. 1898 moderniserades byggnaden under ledning av I G Clason. 1920 omfattade herrgården 7 ½ mantal, med en areal av 743 hektar, varav 222 hektar åker; taxeringsvärde 384 800 kr.


KällorRedigera