Biskopsvalet i Visby stift 2022

Biskopsvalet i Visby stift 2022 var ett val av biskopen för Visby stift inom Svenska kyrkan. Valet vanns av Erik Eckerdal, efter nomineringsval och två valomgångar. Eckerdal biskopvigdes av ärkebiskop Martin Modéus vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 15 januari 2023, och tillträdde samtidigt ämbetet.[1]

Biskopsvalet i Visby stift 2022
Svenska kyrkan vapen.svg
← 2018 'Nomineringsval:
22 juni 2022
Valomgång 1:
19 september 2022
Valomgång 2:
10 oktober 2022'
ValdeltagandeNomineringsval:
442 / 568
Valomgång 1:

Valomgång 2:

Map of Diocese of Visby.svg
Karta över Svenska kyrkans stift, med Visby stift markerat.

Biskop av Visby stift före valet

vakant

Biskop av Visby stift

Erik Eckerdal

Ulrika Eleonora svenska församling i London är en av församlingarna vars präster och elektorer är röstberättigade i biskopsval i Visby stift.

BakgrundRedigera

Enligt kyrkoordningen ska Svenska kyrkan vara indelad i stift, som leds av en biskop. Stiften utgör ett pastoralt område och ska främja och ha tillsyn över församlingarna.[2] Till Visby stift hör även Svenska kyrkan i utlandet.[3]

Biskopen ansvarar för ledning och tillsyn i stiftet, för att evangelium förkunnas rent och klart och att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Biskopen viger präster och diakoner; han eller hon visiterar också stiftets församlingar.[4] Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet, samt ledamot i biskopsmötet och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet.[5] Biskopssäte är Visby, och domkyrka är Visby Sankta Maria domkyrka.

I biskopsvalet i Visby stift 2018 valdes Thomas Petersson till ny biskop av Visby stift.[6] Han biskopvigdes och tillträdde ämbetet den 3 juni samma år.[7]

Den 1 februari 2022 beslutade Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar att förklara Petersson obehörig att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst. Beslutet innebar att Petersson inte längre fick utöva uppdrag som biskop, präst eller diakon i Svenska kyrkan, med anledning av att han brutit mot de löften han avlagt vid sin biskopsvigning och skadat det anseende en biskop bör ha.[8][9] Med anledning av detta beslutade stiftsstyrelsen den 21 mars 2022 om en tidsplan för biskopsval i Visby stift.[10]

ValprocessenRedigera

Enligt Kyrkoordning för Svenska kyrkan ska biskopar utses genom val i stiftet.[11] Valet ska föregås av ett nomineringsval, samt behörighetsprövning av de nominerade.[12] Det är stiftsstyrelsen som ansvarar för genomförandet av nomineringsval och val, medan Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar svarar för behörighetsprövningen.[12]

Röstberättigade i val till biskop är normalt

 • de präster och diakoner som är anställda tills vidare eller minst sex månader i stiftet, dess församlingar eller pastorat,
 • ett lika stort antal elektorer från församlingarna i stiftet, samt
 • domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter.[13]

Med anledning av att biskopen i Visby stift även ansvarar för utlandsförsamlingarna har även de präster och diakoner som är anställda tills vidare eller minst sex månader som präster eller diakoner för utlandsförsamlingarna och ett lika stort antal elektorer från utlandsförsamlingarna rösträtt i valet.[14]

Stiftsstyrelsen i Visby stift fastställde den slutgiltiga röstlängden den 23 maj 2022.[10] Totalt hade cirka 140 personer rösträtt i valet, varav hälften är elektorer.[15]

Vid ett särskilt pläderingsmöte den 31 maj 2022 kunde de röstberättigade föreslå personer till ämbetet, och sedan argumentera för sitt förslag. Mötet genomfördes digitalt, för att underlätta för de röstberättigade som befann sig i utlandet. Mötet utgjorde en förberedelse inför biskopsvalet, men den formella nomineringen skedde först vid nomineringsvalet.[16]

På mötet nominerades följande personer, i bokstavsordning per efternamn:

Pläderingar vid pläderingsmötet
Namn Nuvarande befattning
Magnus Aasa kyrkoherde i Svenska kyrkan i Schweiz
Jonas Lindberg församlingsherde i Uppsala domkyrkoförsamling
Ulf Lindgren domkyrkokaplan i Stockholm
Erik Stenberg Roos präst och verkställande direktör för Åh stiftsgård
Jakob Tronêt kyrkoherde i Sigtuna
Carin Åblad Lundström kyrkoherde i Lagunda församling
Lars Åstrand biträdande kyrkoherde i Uppsala pastorat
Referenser: [16]

NomineringsvaletRedigera

Den 22 juni 2022 genomfördes nomineringsval. Utöver de nomineringar som lyfts fram vid pläderingsmötet tidigare under våren hade ytterligare två namn tillkomit, nämligen Erik Eckerdal, präst och direktor vid Samariterhemmet i Uppsala samt Michael Persson, före detta kyrkoherde i Västermalms församling och Ulrika Eleonora svenska församling i London.[17]

De röstberättigade på Gotland röstade i Visby, medan präster, diakoner och elektorer från utlandsförsamlingarna hade möjlighet att rösta brevledes. Totalt avlades 105 giltiga röster.[17] Valresultatet utföll som följer:

Valresultat i nomineringsvalet
Namn Antal röster Andel röster
Kvalificerade för att gå vidare till behörighetsprövning:
Jakob Tronêt 34 32,4 %
Carin Åblad Lundström 21 20,0 %
Ulf Lindgren 16 15,2 %
Erik Eckerdal 15 14,3 %
Jonas Lindberg 8 7,6 %
Ej kvalificerade för att gå vidare till behörighetsprövning:
Erik Stenberg Roos 4 3,8 %
Lars Åstrand 4 3,8 %
Magnus Aasa 2 2,0 %
Michael Persson 1 1,0 %
Referenser: [17]

BehörighetsprövningRedigera

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar ska pröva behörigheten att biskopvigas hos samtliga kandidater som fått minst 5 % av rösterna i nomineringsvalet.[11] Prövningen avser att den nominerade är döpt och konfirmerad, tillhör Svenska kyrkan och har förklarat sig beredd att tjänstgöra tillsammans med kyrkans alla andra vigda ämbetsinnehavare, oavsett deras kön.[18]

Ansvarsnämnden beslutade att samtliga fem kandidater som kvalificerat sig för behörighetprövning var behöriga att väljas i valet av biskop i Visby stift.[källa behövs]

Hearing med biskopskandidaternaRedigera

 
En hearing med kandidaterna genomfördes i Visborgskyrkan i Visby.

Den 27 augusti genomfördes en hearing med de fem kandidaterna i Visborgskyrkan. Under hearingen fick var och en av kandidaterna presentera sig, innan de frågades ut under en offentlig intervju. Hearingen webbsändes för att samtliga röstberättigade skulle kunna delta.[10][17][19]

Första valomgångenRedigera

En första valomgång genomfördes den 19 september 2022, där 120 av de röstberättigade deltog. Valresultatet utföll som följer:

Valresultat, Valomgång 1
Namn Antal röster Andel röster
Erik Eckerdal 58 48,3 %
Jakob Tronêt 27 22,5 %
Ulf Lindgren 15 12,5 %
Carin Åblad Lundström 13 10,8 %
Jonas Lindberg 7 5,8 %
Referenser: [19][20]

Då ingen av kandidaterna fått över 50 % av de giltiga rösterna konstaterades att en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster i den första valomgången ska genomföras.[20][21]

Andra valomgångenRedigera

En andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster i den första valomgången genomfördes den 10 oktober 2022. I denna valomgång avlades 117 giltiga röster. Valresultatet utföll som följer:

Valresultat, Valomgång 1
Namn Antal röster Andel röster
Erik Eckerdal 89 76 %
Jakob Tronêt 28 24 %
Referenser: [22]

Då Eckerdal fått det högsta antalet röster förklarades han vald till biskop av Visby stift.[23]

Tillträde som ny biskopRedigera

Erik Eckerdal biskopvigdes av ärkebiskop Martin Modéus vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 15 januari 2023, och tillträdde samtidigt ämbetet.[1] Han är Visby stifts 20:e biskop sedan stiftet bildades 1572.

Eckerdal mottogs ny biskop i Visby domkyrka vid en gudstjänst den 21 januari 2023.[24]

Eckerdal har ingått i nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK. Med anledning av att han valts till biskop lämnade han nomeringsgruppen och de uppdrag han haft för den.[25]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] ”Svenska kyrkan har fått två nya biskopar”. Kyrkans tidning. 15 januari 2023. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/svenska-kyrkan-har-far-tva-nya-biskopar. Läst 15 januari 2023. 
 2. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, Preambel till Tredje avdelningen; 1 §, 6 kapitlet.
 3. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan & 2022 6 §, 36 kapitlet.
 4. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 1–2 §§, 8 kapitlet.
 5. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 14 §, 7 kapitlet; 1 §, 9 kapitlet; 1 §, 13 kapitlet; 5 §, 10 kapitlet.
 6. ^ Fritzén, Anna (8 mars 2018). ”Thomas Peterson blir ny biskop i Visby”. Kyrkans Tidning (10:2018): sid. 29. 
 7. ^ Wallin, Inger (7 juni 2018). ”Vigda till biskopar i Luleå och Visby stift”. Kyrkans Tidning (23:2018): sid. 5. 
 8. ^ ”Pressmeddelande 1 februari 2022”. Ansvarsnämnden för biskopar. Svenska kyrkan. 1 februari 2022. Arkiverad från originalet den 2 februari 2022. https://web.archive.org/web/20220202080442/https://www.svenskakyrkan.se/ansvarsnamnden. Läst 2 februari 2022. 
 9. ^ Carl Larsson, Erik Wikén, Patrik Widegren (1 februari 2022). ”Biskopen i Visby stift avsätts” (på svenska). SVT Öst. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/biskopen-i-visby-stift-avsatts-historiskt-beslut. Läst 1 februari 2022. 
 10. ^ [a b c] ”Viktiga datum för biskopsvalet”. Svenska kyrkan, Visby stift. 16 juni 2022. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/viktiga-datum-for-biskopsvalet. Läst 22 oktober 2022. 
 11. ^ [a b] Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 7 §, 8 kapitlet.
 12. ^ [a b] Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 7–8 §§, 8 kapitlet.
 13. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 13, 15, 16 och 16 a §§, 8 kapitlet.
 14. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 14 a och 23 a §§, 8 kapitlet.
 15. ^ ”22 juni utses biskopskandidaterna i Visby stift”. Svenska kyrkan, Visby stift. 22 juni 2022. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/22-juni-utses-biskopskandidaterna-i-visby-stift. Läst 22 oktober 2022. 
 16. ^ [a b] ”Sju namn förespråkades inför biskopsvalet i Visby stift”. Svenska kyrkan, Visby stift. 1 juni 2022. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/sju-namn-foresprakades-infor-biskopsvalet-i-visby-stift. Läst 13 oktober 2022. 
 17. ^ [a b c d] ”Fem kandidater i Visby stifts biskopsval fick mer än 5 %”. Svenska kyrkan, Visby stift. 22 juni 2022. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/fem-kandidater-i-visby-stifts-biskopsval-fick-mer-an-5-. Läst 22 oktober 2022. 
 18. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 2 §, 25 kapitlet.
 19. ^ [a b] ”Erik Eckerdal och Jakob Tronêt vidare i biskopsvalet i Visby stift”. Svenska kyrkan, Visby stift. 5 oktober 2022. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/erik-eckerdal-och-jakob-tronet-vidare-i-biskopsvalet-i-visby-stift. Läst 22 oktober 2022. 
 20. ^ [a b] Söderberg, Kajsa (19 september 2022). ”Eckerdal och Tronêt vidare i Visby”. Kyrkans Tidning. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/inget-resultat-efter-biskopsvalet-i-visby. Läst 22 oktober 2022. 
 21. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 10 §, 8 kapitlet.
 22. ^ ”Biskopsvalet i Visby stift är avgjort”. Svenska kyrkan, Visby stift. 10 oktober 2022. https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/biskopsvalet-i-visby-stift-ar-avgjort. Läst 22 oktober 2022. 
 23. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 10–11 §§, 8 kapitlet.
 24. ^ Engström, Vilda (21 januari 2023). ”Nya biskopen Erik Eckerdal på plats – så välkomnades han i Visby • "Känns fantastiskt"”. helagotland.se. https://helagotland.se/nyheter/visby/artikel/nya-biskopen-erik-eckerdal-pa-plats-sa-valkomnades-han-i-visby-kanns-fantastiskt/lq3vpmej. Läst 23 januari 2023. 
 25. ^ Zetterman, Jacob (11 oktober 2022). ”Nya biskopen: ”Det partipolitiska systemet är problematiskt””. Dagen. https://www.dagen.se/nyheter/2022/10/11/nya-biskopen-det-partipolitiska-systemet-ar-problematiskt/. Läst 22 oktober 2022. 

KällorRedigera