Biskopsvalet i Linköpings stift 2022

Biskopsvalet i Linköpings stift 2022 var ett val av biskopen för Linköpings stift inom Svenska kyrkan. Valet vanns av Marika Markovits, efter nomineringsval och två valomgångar. Markovits vegs till biskop den 15 januari 2023, och tillträdde samtidigt som biskop för Linköpings stift. Hon är den första kvinnan som innehaft biskopsämbetet i stiftet.[1][2]

Biskopsvalet i Linköpings stift 2022
Svenska kyrkan vapen.svg
← 2010 'Nomineringsval:
19 september 2022
Valomgång 1:
24 oktober 2022
Valomgång 2:
7 november 2022'
ValdeltagandeNomineringsval:
442 / 568
Valomgång 1:
506 / 568
Valomgång 2:
519 / 568

Map of Diocese of Linköping.svg
Karta över Svenska kyrkans stift, med Linköpings stift markerat.

Biskop av Linköpings stift före valet

Martin Modéus

Biskop av Linköpings stift efter valet

Marika Markovits

BakgrundRedigera

 
Avgående biskop Martin Modéus.

Enligt kyrkoordningen ska Svenska kyrkan vara indelad i stift, som leds av en biskop. Stiften utgör ett pastoralt område och ska främja och ha tillsyn över församlingarna.[3] Biskopen ansvarar för ledning och tillsyn i stiftet, för att evangeliet förkunnas rent och klart samt att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Biskopen viger präster och diakoner samt visiterar stiftets församlingar.[4]

Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet, och ledamot i biskopsmötet.[5] Biskopssäte är Linköping, och domkyrka är Linköpings domkyrka. Biskopens residens är biskopsgården i centrala Linköping.

I biskopsvalet i Linköpings stift 2010 valdes Martin Modéus till ny biskop av Linköpings stift. Han biskopvigdes och tillträdde ämbetet den 6 mars 2011.[6][7]

Den 8 juni 2022 meddelade Svenska kyrkan att Modéus valts till ny ärkebiskop av Uppsala i ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan 2022. Med anledning av detta beslutade stiftsstyrelsen den 14 juni 2022 om en tidsplan för biskopsval i Linköpings stift.[8]

ValprocessenRedigera

Enligt Kyrkoordning för Svenska kyrkan ska biskopar utses genom val i stiftet.[9] Valet ska föregås av ett nomineringsval, samt behörighetsprövning av de nominerade.[10] Det är stiftsstyrelsen som ansvarar för genomförandet av nomineringsval och val, medan Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar svarar för behörighetsprövningen.[10] Röstberättigade i valet är

 • de präster och diakoner som är anställda tills vidare eller minst sex månader i stiftet, dess församlingar eller pastorat,
 • ett lika stort antal elektorer från församlingarna i stiftet, samt
 • domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter.[11]

Den 14 juni 2022 fastställde stiftsstyrelsen tidsplan för biskopsvalet och fastställde samtidigt antalet elektorer till 279 ordinarie och 279 ersättare.[12] Från stiftsstyrelsen och domkapitlet var 19 ledamöter röstberättigade.[13]

Under perioden 1–16 september fanns möjlighet för de röstberättigade att lämna skriftliga nomineringar.[14] Under denna period nominerades följande personer:

Skriftliga nomineringar före nomineringsvalet
Namn Nuvarande befattning Nominerad av
Erik Eckerdal teologie doktor, präst och direktor för stiftelsen Samariterhemmet Karin Larsdotter, Ryds församling, Linköping (präst)
Jan Eckerdal teologie doktor, präst och teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd Emma Audas, Pilgrimscentrum, Vadstena (präst)
Jonas Eek teologie doktor, präst och opinionschef på Kyrkans Tidning Helena Cimbritz, Norrköpings pastorat (elektor)
Mikael Billemar, S:t Olofs församling, Norrköping (präst)
Anders Göranzon teologie doktor, präst och generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet Ilka Mårtensson, S:t Olofs församling, Norrköping (elektor)
Gunilla Hallonsten kyrkoherde i Malmö pastorat Bulle Davidsson, Vreta klosters församling, ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan (elektor)

Agneta Eriksson, Åkerbo församling (elektor)

Beatrice Lönnqvist kyrkoherde i Botkyrka församling och kontraktsprost i Huddinge-Botkyrka kontrakt Klas Corbelius, Norrköpings pastorat (elektor)
Marika Markovits domprost i Stockholms domkyrkoförsamling Anne Sophie Norlén, S:t Anna församling, Söderköping (elektor)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth, Linköpings domkyrkopastorat, (elektor)
Fredrik Olofsson teologie licentiat, stiftsadjunkt vid Linköpings stift och tf församlingsherde Folkungabygdens pastorat Berit Horned, Kinda pastorat (elektor)
Ninni Smedberg arbetsledande diakon och samordnare av det diakonala arbetet i Malmö pastorat Maria Bard, Diakonicentrum, Norrköpings pastorat och Linda Lagnestam, Vadstena och Dals församlingar (diakoner)
Johannes Zeiler teologie doktor, präst och domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat Catharina Helmersson, Landeryds församling, (präst)
Maria Åkerström kyrkoherde i Folkungabygdens pastorat Jörgen Kalmendal, Linköpings domkyrkopastorat (diakon)
Ingrid Dahlberg och Anders Wång, Slaka-Nykils pastorat (elektorer)
Michael Öjermo kyrkoherde i Täby församling Ulf Hjertman, Åkerbo församling (elektor) och Magnus Svensson, Vadstena pastorat
Referenser: [15]

NomineringsvaletRedigera

Den 19 september samlades de röstberättigade för pläderingar och nomineringsval.[14] Utöver de nomineringar som inkommit skriftligt före nomineringsvalet nominerade Ilona Degermark, kyrkoherde i Borensbergs pastorat, även Magnus Svensson, kyrkoherde i Vadstena pastorat och kontraktsprost i Vätterbygdens kontrakt. Gunilla Hallonsten hade samma dag som nomineringsvalet genomfördes avsagt sig nomineringen.[16][17]

Totalt avlades 442 röster, varav 438 var giltiga.[16][17] Valresultatet utföll som följer:

Skriftliga nomineringar före nomineringsvalet
Namn Antal röster Andel röster
Kvalificerade för att gå vidare till behörighetsprövning:
Jan Eckerdal 86 19,6 %
Johannes Zeiler 77 17,6 %
Beatrice Lönnqvist 62 14,2 %
Jonas Eek 57 13,0 %
Marika Markovits 57 13,0 %
Michael Öjermo 23 5,3 %
Ej kvalificerade för att gå vidare till behörighetsprövning:
Erik Eckerdal 19 4,4 %
Fredrik Olofsson 15 3,4 %
Ninni Smedberg 15 3,4 %
Maria Åkerström 13 3,0 %
Anders Göranzon 9 2,1 %
Magnus Svensson 5 1,1 %
Referenser: [16][17]

BehörighetsprövningRedigera

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar ska pröva behörigheten att biskopvigas hos samtliga kandidater som fått minst 5 % av rösterna i nomineringsvalet.[9] Prövningen avser att den nominerade är döpt och konfirmerad, tillhör Svenska kyrkan och har förklarat sig beredd att tjänstgöra tillsammans med kyrkans alla andra vigda ämbetsinnehavare, oavsett deras kön.[18]

Den 12 oktober 2022 beslutade Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar att samtliga sex kandidater som kvalificerat sig för behörighetsprövning är behöriga att väljas i valet av biskop i Linköpings stift.[19]

Hearing med biskopskandidaternaRedigera

Den 15 oktober anordnade stiftet en offentlig hearing med de behöriga biskopskandidaterna.[14] Hearingen leddes av Maria Södling, teologie doktor och senior rådgivare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, och Anders Ahlberg, journalist vid Kyrkans Tidning. Dessutom medverkade Lucas Persson, från Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift.[20]

Första valomgångenRedigera

En första valomgång genomfördes den 24 oktober 2022. Röstningen skedde i sju valkretsar: dels stiftets sex kontrakt och dels stiftsstyrelsen och domkapitlet som samlades på stiftskansliet i Linköping.[21]

Totalt deltog 506 röstberättigade. Ingen av de nominerade fick mer än hälften av rösterna, därför går de två kandidater som fått flest röster – Marika Markovits och Jan Eckerdal – vidare till en andra valomgång.[21] [22] Valresultatet utföll som följer:

Valresultat, valomgång 1
Namn Antal röster Andel röster
Kvalificerade för att gå vidare till andra valomgången:
Marika Markovits 162 32,0 %
Jan Eckerdal 98 19,4 %
Ej kvalificerade för att gå vidare till andra valomgången:
Johannes Zeiler 84 16,6 %
Jonas Eek 62 13,2 %
Beatrice Lönnqvist 57 11,3 %
Michael Öjermo 38 7,5 %
Referenser: [21] [22]

Andra valomgångenRedigera

Eftersom ingen av kandidaterna fått mer än hälften av rösterna i den första valomgången[22] genomfördes en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster i den första valomgången den 7 november 2022. Valkretsindelningen var den samma som vid den första valomgången.[14][23] Totalt avlades 519 giltiga röster, och valet vanns av Marika Markovits med 63,4 % av rösterna.[1]

Valresultat, valomgång 2
Namn Antal röster Andel röster
Marika Markovits 329 63,4 %
Jan Eckerdal 120 36,6 %
Referenser: [2][1]

Tillträde som ny biskopRedigera

Den avgående biskopen, Martin Modéus, lade ned sin biskopsstav och avgick som stiftsbiskop vid en gudstjänst i Linköpings domkyrka den 26 november 2022.[24]

Då Modéus därefter tillträdde som ny ärkebiskop för Svenska kyrkan blev det också han som biskopsvigde Marika Markovits som Linköpings stifts nya biskop. Detta skedde vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 15 januari 2023.[25] Markovits blev därmed den första kvinnan som tjänstgör som biskop för Linköpings stift.[26]

Marika Markovits mottogs som ny biskop vid en gudstjänst i Linköpings domkyrka den 21 januari 2023.[27]

Se ävenRedigera

 
Biskopsgården är residens för biskopen i Linköpings stift.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] Petersson, Dennis (7 november 2022). ”Biskopsvalet är avgjort - hon efterträder Modéus”. Vimmerby Tidning. https://vimmerbytidning.se/bli-prenumerant/artikel/lq3yo41j. Läst 7 november 2022. 
 2. ^ [a b] ”Marika Markovits vald till ny biskop i Linköpings stift”. Svenska kyrkan, Linköpings stift. 7 november 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/marika-markovits-vald-till-ny-biskop-i-linkopings-stift. Läst 7 november 2022. 
 3. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, Preambel till Tredje avdelningen; 1 §, 6 kapitlet.
 4. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 1–2 §§, 8 kapitlet.
 5. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 14 §, 7 kapitlet; 1 §, 9 kapitlet; 1 §, 13 kapitlet.
 6. ^ ”Martin Modéus ny Linköpingsbiskop”. SVT. 14 oktober 2010. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/martin-modeus-ny-linkopingsbiskop. Läst 12 oktober 2022. 
 7. ^ ”Biskop Martin Modéus”. Svenska kyrkan, Linköpings stift. 9 juni 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/biskop-martin-modeus. Läst 12 oktober 2022. 
 8. ^ ”§ 133 Beslut om tidpunkt för valet, S 2022-0428”. Protokoll för stiftsstyrelsens i Linköpings stift sammanträde. 14 juni 2022. Läst 22 oktober 2022 
 9. ^ [a b] Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 7 §, 8 kapitlet.
 10. ^ [a b] Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 7–8 §§, 8 kapitlet.
 11. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 13, 15, 16 och 16 a §§, 8 kapitlet.
 12. ^ ”§ 134 Beslut om antalet elektorer, S 2022-0428”. Protokoll för stiftsstyrelsens i Linköpings stift sammanträde. 14 juni 2022. Läst 22 oktober 2022 
 13. ^ ”Slutlig röstlängd för biskopsval i Linköpings stift” (pdf). Svenska kyrkan, Linköpings stift. 19 augusti 2022. https://www.svenskakyrkan.se/filer/500655/R%C3%B6stl%C3%A4ngd%20biskopsvalet220826.pdf. Läst 12 oktober 2022. 
 14. ^ [a b c d] ”Viktiga datum för biskopsvalet”. Svenska kyrkan, Linköpings stift. 6 oktober 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/viktiga-datum-for-biskopsvalet. Läst 12 oktober 2022. 
 15. ^ ”Biskopsnomineringar”. Svenska kyrkan, Linköping stift. 5 oktober 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/biskopsnomineringar. Läst 12 oktober 2022. 
 16. ^ [a b c] Protokoll för nomineringsval i Linköpings stift. 19 september 2022. Läst 22 oktober 2022 
 17. ^ [a b c] ”Resultat från nomineringsvalet”. Svenska kyrkan, Linköping stift. 22 september 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/resultat-fran-nomineringsvalet. Läst 12 oktober 2022. 
 18. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 2 §, 25 kapitlet.
 19. ^ ”Ansvarsnämndens beslut om behörighetsprövning av biskopskandidater Dnr AN 2022/10”. Beslut 5/2022. 12 oktober 2022. Läst 22 oktober 2022 
 20. ^ ”Om hearingen”. Svenska kyrkan, Linköpings stift. 20 oktober 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/om_hearingen. Läst 22 oktober 2022. 
 21. ^ [a b c] ”Marika Markovits och Jan Eckerdal vidare i biskopsvalet”. Svenska kyrkan, Linköpings stift. 24 oktober 2022. https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/valomgang-1. Läst 25 oktober 2022. 
 22. ^ [a b c] ”Det blir en andra valomgång i Linköpings biskopsval”. Kyrkans Tidning. 24 oktober 2022. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/blir-en-andra-valomgang-i-linkopings-biskopsval. Läst 25 oktober 2022. 
 23. ^ Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2022, 10 §, 8 kapitlet.
 24. ^ Rödin, Johan (28 november 2022). ”"Vemodigt", sa biskop Martin och lade ned kräklan”. Motala & Vadstena Tidning. https://mvt.se/nyheter/linkoping/artikel/vemodigt-sa-biskop-martin-och-lade-ned-kraklan-i-domkyrkan/lw35z3yj. Läst 28 november 2022. 
 25. ^ ”Svenska kyrkan har fått två nya biskopar”. Kyrkans tidning. 15 januari 2023. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/svenska-kyrkan-har-far-tva-nya-biskopar. Läst 15 januari 2023. 
 26. ^ Petersson, Dennis (7 november 2022). ”Biskopsvalet är avgjort - hon efterträder Modéus”. Vimmerby Tidning. https://vimmerbytidning.se/bli-prenumerant/artikel/lq3yo41j. Läst 7 november 2022. 
 27. ^ Hadzimahovic, Zenaida (21 januari 2023). ”Här välkomnar Linköping sin nya biskop: "Hon ger energi"”. corren.se. https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/har-valkomnar-linkoping-sin-nya-biskop-hon-ger-energi/j8wq244j. Läst 23 januari 2023. 

KällorRedigera