Denna artikel är en del av en serie om:
Fornvästnordisk litteratur

Kristna sagor
Facklitteratur

Biskopssagorna är författade på Island och är en del av den fornvästnordiska litteraturen. De är skrivna under 1200- och 1300-talen och handlar om de tidigaste isländska biskoparna i Hólar och i Skálholt, men beskriver även något av sin samtids världsliga händelser.

Biskopssagorna är s.k. samtidssagor. Med detta avses att de författades under samma tid som när de beskrivna händelserna ägde rum. De har som sådana större källhistoriskt värde än till exempel islänningasagorna, även om de tenderar att förhärliga den person som beskrivs. Biskopssagorna är ett viktigt bidrag till isländsk medeltidshistoria.

Den äldsta sagan är Hungrvaka som berättar om de fem första biskoparna i Skálholt. Av biskoparna i Hólar finns berättelser om den helige Jón Ögmundsson av munken Gunnlaugur Leifsson, en berättelse om Gudmundur Arason den gode av abboten Arngrim Brandsson och historien om Lárentíus Kálfsson av prästen Einar Hafliðason.

Namnet "Biskopssagor" användes första gången då sagorna gavs ut i Köpenhamn under åren 1858–78.

Förteckning över de isländska biskopssagorna

redigera

Referenser

redigera