Öppna huvudmenyn

Birger Schöldström

svensk journalist

Birger Schöldström, född den 10 december 1840 i Kungsbacka, död den 28 november 1910, var en svensk publicist och författare.

BiografiRedigera

Schöldström genomgick Göteborgs realgymnasium och arbetade därefter en tid vid D.F. Bonniers bokhandel. Han övergick emellertid snart till publicistisk verksamhet och blev 1863 knuten till Göteborgs-Posten. År 1867 flyttade han till Stockholm, där han under en period tillhörde medarbetarna i Aftonbladet. Under 1870-talet medverkade han bland annat i Söndags-Nisse, Stockholms Aftonpost och Nya Dagligt Allehanda. Vid sidan av journalistiken ägnade han sig åt kulturhistoriskt författarskap – inte minst rörande bibliografi och personhistoria - vilket upptog allt större del av hans tid.

Birger Schöldström blev hedersledamot av Petőfisällskapet i Budapest 1882 och korresponderande ledamot av den ungerska vitterhetsakademien 1905. Svenska Akademien utdelar sedan 1960 Birger Schöldströms pris.

BibliografiRedigera

 • Obrottslig tystlåtenhet : vådevill i en akt. Bibliotek för teatervänner, 99-0562721-9 ; 95. Stockholm: S. Flodin. 1868. Libris länk 
 • Lars Johansson Lucidor : en litterär studie. Stockholm: förf. 1872. Libris länk. http://runeberg.org/sblucidor 
 • Bilder från svenska skådebanan. Stockholm: Eklund. 1875. Libris länk 
 • Svensexan eller Putte poet och festarrangör : hvad-du-vill i 3 akter. Stockholm. 1876. Libris länk 
 • Kyssarnes bok : teoretiska och praktiska studier i "det muntliga förfarandet". Stockholm: Huldberg. 1878. Libris länk 
 • Hög och sann konstnärlig anda : ett blad ur svenska landsortsteaterns historia. Stockholm. 1880. Libris länk 
 • Förbiskymtande skuggor : minnen och anteckningar. Stockholm: W. Bille. 1883. Libris länk 
 • Prinsessan Amazilis saga : en bild från kulissernas verld, tecknad. [Stockholm]. 1886. Libris länk 
 • Bakom fäld ridå : minnen och anteckningar. Stockholm: Geber. 1888. Libris länk 
 • Emilie Flygare-Carléns lefnadsteckning. Stockholm: Bonnier. 1888. Libris länk 
 • Karl Wetterhoff : [uppsatt för Kalendern Svea 1889]. [Stockholm]. 1888. Libris länk 
 • Seuerling och hans "comædietroupp" : ett blad ur svenska landsortsteaterns historia. Stockholm. 1889. Libris länk. http://runeberg.org/sbseuerl 
 • I kikaren : minnen och anteckningar. Stockholm: Ad. Johnson. 1890. Libris länk 
 • I tittskåpet : minnen och anteckningar. Stockholm: Ad. Johnson. 1891. Libris länk 
 • Brokiga bilder : minnen och anteckningar. Stockholm: Huldberg. 1892. Libris länk 
 • Emilie Flygare-Carlén : några små utkast och minnen. [Stockholm]. 1892. Libris länk 
 • Tre ljusa pojkar : lustspel med sång i 3 akter. Stockholm: P. A. Huldbergs bokf.-aktb. 1892. Libris länk 
 • Mörkt och ljust : minnen och anteckningar. Stockholm: Huldberg. 1893. Libris länk 
 • Bellmaniana : strödda erinringar. [Stockholm]. 1895. Libris länk 
 • Zigzag : minnen och anteckningar. Stockholm. 1895. Libris länk 
 • Den tappre major Myhrberg : en hjälte från Greklands första frihetskrig. Skrifter för folket : sagor, legender, historia m.m. ; 41. Stockholm: Huldberg. 1897. Libris länk 
 • Litet midsommarprat - med en hittills otryckt dikt af Bellman - om autografer och litterära skälmstycken, af gubben Mengel och Bellman och slåttern å Årsta-ängen m.m. [Stockholm]. 1901. Libris länk 
 • Bibliografi öfver Sveriges dramatiska litteratur 1876-1900. [Göteborg]. 1902. Libris länk 
 • Damer och knektar : minnen och anteckningar. Stockholm: Bonnier. 1902. Libris länk 
 • Svenskarne under Dannebrogen, 1848-1850 : biografiska data jemte utdrag ur de frivilliges berättelser från fältlivet. Skrifter och handlingar / utgifna genom Svenska autografsällskapet, 99-1474938-0 ; 6. Stockholm. 1903. Libris länk 
 • Gossar blå under Dannebrogen : för Hvar 8 dag. Göteborg. 1904. Libris länk 
 • Tillägg till Svenskarne under danebrogen 1848-1850. Stockholm: Fritze. 1905. Libris länk 
 • Hedvig Charlotta Winterhjelm. Stockholm. 1907. Libris länk 
 • Vid pulpeten n:r 14 : minnen och anteckningar. Stockholm. 1908. Libris länk 

Vidare läsningRedigera