Öppna huvudmenyn

Birger Schöldström, född den 10 december 1840 i Kungsbacka, död den 28 november 1910, var en svensk publicist och författare.

BiografiRedigera

Schöldström genomgick Göteborgs realgymnasium och arbetade därefter en tid vid D.F. Bonniers bokhandel. Han övergick emellertid snart till publicistisk verksamhet och blev 1863 knuten till Göteborgs-Posten. År 1867 flyttade han till Stockholm, där han under en period tillhörde medarbetarna i Aftonbladet. Under 1870-talet medverkade han bland annat i Söndags-Nisse, Stockholms Aftonpost och Nya Dagligt Allehanda. Vid sidan av journalistiken ägnade han sig åt kulturhistoriskt författarskap – inte minst rörande bibliografi och personhistoria - vilket upptog allt större del av hans tid.

Birger Schöldström blev hedersledamot av Petőfisällskapet i Budapest 1882 och korresponderande ledamot av den ungerska vitterhetsakademien 1905. Svenska Akademien utdelar sedan 1960 Birger Schöldströms pris.

BibliografiRedigera

 • Obrottslig tystlåtenhet : vådevill i en akt. Bibliotek för teatervänner, 99-0562721-9 ; 95. Stockholm: S. Flodin. 1868. Libris 1578813 
 • Lars Johansson Lucidor : en litterär studie. Stockholm: förf. 1872. Libris 14227579. http://runeberg.org/sblucidor 
 • Bilder från svenska skådebanan. Stockholm: Eklund. 1875. Libris 2224386 
 • Svensexan eller Putte poet och festarrangör : hvad-du-vill i 3 akter. Stockholm. 1876. Libris 1600322 
 • Kyssarnes bok : teoretiska och praktiska studier i "det muntliga förfarandet". Stockholm: Huldberg. 1878. Libris 1595907 
 • Hög och sann konstnärlig anda : ett blad ur svenska landsortsteaterns historia. Stockholm. 1880. Libris 1600321 
 • Förbiskymtande skuggor : minnen och anteckningar. Stockholm: W. Bille. 1883. Libris 1600320 
 • Prinsessan Amazilis saga : en bild från kulissernas verld, tecknad. [Stockholm]. 1886. Libris 3041967 
 • Bakom fäld ridå : minnen och anteckningar. Stockholm: Geber. 1888. Libris 737948 
 • Emilie Flygare-Carléns lefnadsteckning. Stockholm: Bonnier. 1888. Libris 367970 
 • Karl Wetterhoff : [uppsatt för Kalendern Svea 1889]. [Stockholm]. 1888. Libris 3041964 
 • Seuerling och hans "comædietroupp" : ett blad ur svenska landsortsteaterns historia. Stockholm. 1889. Libris 281714. http://runeberg.org/sbseuerl 
 • I kikaren : minnen och anteckningar. Stockholm: Ad. Johnson. 1890. Libris 8222522 
 • I tittskåpet : minnen och anteckningar. Stockholm: Ad. Johnson. 1891. Libris 1626157 
 • Brokiga bilder : minnen och anteckningar. Stockholm: Huldberg. 1892. Libris 2311053 
 • Emilie Flygare-Carlén : några små utkast och minnen. [Stockholm]. 1892. Libris 3041962 
 • Tre ljusa pojkar : lustspel med sång i 3 akter. Stockholm: P. A. Huldbergs bokf.-aktb. 1892. Libris 1626159 
 • Mörkt och ljust : minnen och anteckningar. Stockholm: Huldberg. 1893. Libris 1626158 
 • Bellmaniana : strödda erinringar. [Stockholm]. 1895. Libris 3041960 
 • Zigzag : minnen och anteckningar. Stockholm. 1895. Libris 435179 
 • Den tappre major Myhrberg : en hjälte från Greklands första frihetskrig. Skrifter för folket : sagor, legender, historia m.m. ; 41. Stockholm: Huldberg. 1897. Libris 3041968 
 • Litet midsommarprat - med en hittills otryckt dikt af Bellman - om autografer och litterära skälmstycken, af gubben Mengel och Bellman och slåttern å Årsta-ängen m.m. [Stockholm]. 1901. Libris 3041965 
 • Bibliografi öfver Sveriges dramatiska litteratur 1876-1900. [Göteborg]. 1902. Libris 3041961 
 • Damer och knektar : minnen och anteckningar. Stockholm: Bonnier. 1902. Libris 1728354 
 • Svenskarne under Dannebrogen, 1848-1850 : biografiska data jemte utdrag ur de frivilliges berättelser från fältlivet. Skrifter och handlingar / utgifna genom Svenska autografsällskapet, 99-1474938-0 ; 6. Stockholm. 1903. Libris 1766065 
 • Gossar blå under Dannebrogen : för Hvar 8 dag. Göteborg. 1904. Libris 10567210 
 • Tillägg till Svenskarne under danebrogen 1848-1850. Stockholm: Fritze. 1905. Libris 1728355 
 • Hedvig Charlotta Winterhjelm. Stockholm. 1907. Libris 3041963 
 • Vid pulpeten n:r 14 : minnen och anteckningar. Stockholm. 1908. Libris 435190 

Vidare läsningRedigera