Biokompatibilitet är ett begrepp inom bland annat materialteknik och bioteknik som innebär förmågan att utföra en specifik uppgift i en kropp med ett ändamålsenligt svar från kroppen.[1] Ett exempel är ett höftbensimplantat som opereras in och fästs i höftbenet. Om det inte är biokompatibelt försöker kroppen stöta bort det och svarar med en inflammation. Ett bortstött implantat kallas explantat.

  1. ^ Williams (1999). The Williams Dictionary of Biomaterials. Liverpool University Press