Bihålorna är hålrum i skallbenet:

Människans bihålor

Det finns även flera små bihålor i silbenet på båda sidor om näsan. De mynnar alla på olika platser i näshålan.

Det finns olika teorier om varför vi har bihålor. En är att de finns till för att göra huvudet lättare, en annan säger att de är till för att skapa resonans när vi talar och på så sätt förstärka rösten. Om det kommer vätska i bihålorna, som ibland vid en förkylning, kan det uppstå en smärtsam bihåleinflammation.