Särskilt företagsnamn

(Omdirigerad från Bifirma)

Särskilt företagsnamn är ett namn som används av ett företag för en viss avgränsad del av dess näringsverksamhet. I finländsk[1] samt äldre svensk lagstiftning används benämningen bifirma[2]

Ett särskilt företagsnamn eller en bifirma är i sig ingen juridisk person utan är ett alternativt namn (firma) för företaget i fråga.

I vissa fall kan registrerade särskilda företagsnamn vara gamla namn på ett företag eller namn på förvärvade rörelser där det gamla namnet inte används, men en registrering görs för att undvika att andra ska kunna använda namnet. Beslut om särskilt företagsnamn kan fattas på styrelsenivå, det behövs således inte bolagsstämmobeslut.

I Sverige regleras särskilt företagsnamn liksom den övriga firmarätten huvudsakligen i Lag (2018:1653) om företagsnamn[3] Den ersatte 1 januari 2019 Firmalagen (1974:156)[4].

I Finland regleras bifirma i Firmalagen (2.2.1979/128).

Särskilda företagsnamn registreras, vilket ger dem skydd, i Sverige hos Bolagsverket, i Finland hos Patent- och registerstyrelsen.

En registrering av ett särskilt företagsnamn kan ibland väljas som alternativ till att registrera ett varumärke.

KällorRedigera

  1. ^ ”Firmalag”. Finlex. https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1979/19790128. Läst 21 maj 2020. 
  2. ^ ”Särskilt företagsnamn”. Bolagsverket. https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/namn/valja/sarskilt-foretagsnamn-1.17889. Läst 21 maj 2020. 
  3. ^ ”Lag (2018:1653) om företagsnamn”. Riksdagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181653-om-foretagsnamn-_sfs-2018-1653. Läst 21 maj 2020. 
  4. ^ https://lagen.nu/1974:156