BTJ (tidigare Bibliotekstjänst) är ett svenskt företag som levererar medieprodukter och informationstjänster till professionella användare, framför allt kunskaps- och forskningsverksamheter såsom bibliotek, skolor, universitet, företag och organisationer. Koncernmoderbolaget är BTJ Sweden Holding AB som äger en majoritet av BTJ Sverige AB. Ägare är Per Samuelsson. BTJ Sverige AB har cirka 55 anställda i Sverige och omsätter cirka 100 miljoner kronor. BTJ har sitt huvudkontor i Lund.[1]

Historia

redigera

Bibliotekens Försäljningscentral grundades 1936 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB. Den producerade då trycksaker för bibliotek. 1951 gick Bibliotekens Försäljningscentral samman med SAB:s expedition i Lund. Bibliotekstjänst bildades i form av aktiebolag 1960. BTJ:s första dator togs i bruk 1970 för biblioteksservice och 1972 lanserades biblioteks-ADB-systemet BUMS. Bland senare steg mot digitalisering märks CD-ROM-teknik som togs i bruk 1990 och e-böcker som lanserades 2002. År 2000 fokuserades verksamheten på informationstjänster och medieprodukter och 2002 tog Bibliotekstjänst sin förkortning BTJ som företagsnamn.

Förändring av ägande

redigera

1993 sålde SAB 9 % av aktierna till anställda i BTJ och enskilda medlemmar i SAB och två år senare förvärvades 80 % av aktierna av Kirjastopalvelu Oy som senare blev BTJ Kirjastopalvelu Oy. I mitten och slutet av 1990-talet förvärvade KF Invest AB i omgångar 25% av aktiekapitalet. 1998 ombildades BTJ till BTJ Seelig AB i samband med förvärv av Seelig AB. Flera dotterbolag såldes under det tidiga 2000-talet och ett par andra företag köptes upp. Litorina Kapital och Ratos blev nya ägare. Dotterbolagen Seelig och Boktjänst avyttrades 2006. Svensk Biblioteksförening sålde 2008 sitt kvarvarande aktieinnehav i BTJ till Ratos och Litorina Kapital. Ratos kvarstod som huvudägare i BTJ. 2013 sålde Ratos och Litorina BTJ Group till Per Samuelson, styrelseordförande i BTJ.

Internationell verksamhet

redigera

Export inleddes 1971 med England och Tyskland. 1992 bildades BTJ Scania. Inc. i USA och åren därpå grundades BTJ Danmark, BTJ Norge AS och BTJ Europe NV. 2006 såldes BTJ Danmark och BTJ Kirjastopalvelu Oy bytte namn till BTJ Finland Oy. Bolaget återgick till finskt ägande 2017, då Booky.fi Oy köpte majoriteten av bolagets aktier. BTJ har fortsatt export till Finland och i viss mån även Norge.[1]

Tjänster

redigera

Artikelsök

redigera

1952 initierades Svensk Tidskriftsindex vilket var ursprunget till ArtikelSök, verktyget för on-line sökning som introducerades 1984. Artikelsök (varumärket ArtikelSök) är en referensdatabas för svenska tidnings- och tidskriftsartiklar som finns på många svenska (och en handfull utländska) bibliotek. Databasen fungerar som en bibliotekskatalog för artiklar. Varje post i Artikelsök beskriver en artikel (eller recension) i en tidning eller tidskrift. Beskrivningen innehåller uppgifter om var artikeln är publicerad (vilken tidning/tidskrift, vilket år, nummer o.s.v.), uppgifter om artikelns rubrik och upphovsman, klassifikation enligt SAB:s klassifikationssystem, beskrivande ämnesord, och vid behov en redaktionell kommentar och namn på viktiga personer som nämns i artikeln.

Biblioteksmagasinet Avista

redigera

Kundtidning från BTJ tänkt att skildra verksamheten, livet och människorna på svenska bibliotek.

Bibliografisk service och BURK-sök

redigera

Bibliografisk service är en tjänst för att bygga upp och underhålla en lokal bibliotekskatalog som innehåller funktioner för katalogisering av nyförvärv och för underhåll av den befintliga katalogen. BTJ:s bibliografiska databas heter BURK (BTJ:s Universella Register för Katalogdata). Den innehöll 2014 över 2,2 miljoner katalogposter och växer varje år med cirka 70 000 poster. Söksystemet för databasen heter BURK-sök och kan nås via btj.se. Ungefär hälften av objekten i BURK är på svenska, resten är på något av de resterande 140 språk som finns representerade. I BURK finns många typer av medier, bland annat böcker, CD-skivor, kassetter, talböcker och kartor.

BTJ Förlag

redigera

BTJ startade egen bokdistribution 1970. Idag ger BTJ Förlag ut temagrupperade läs- och boktips, författarporträtt, översikter över modern prosa, idé- och metodböcker och foldrar tänkta som hjälpmedel till folk- och skolbibliotekarier, lärare och andra litteraturförmedlare.

Inköpsvägledning och profiltjänster

redigera

BTJ:s inköpsvägledning är en urvalstjänst avsedd att förenkla bibliotekens medieinköp. I BTJ-häftet recenseras årligen cirka 14 000 medier, tal- och ljudböcker, film, musik och spel, på svenska och en mängd andra språk av oberoende lektörer. Kunderna får tillgång till recensionerna via BTJ-häftet, btj.se och BURK-sök. Genom sina profiltjänster kan BTJ ta hand om bibliotekens urvals- och inköpsarbete. Biblioteken väljer vilka områden, genrer eller signum som ska bevakas, samt hur stor del av medieanslaget ska gå till inköp. Avdelningen för inköpsvägledning och profiltjänster är indelad i sju redaktioner: skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, facklitteratur, internationella redaktionen, film, musik och spel.

Knut Hässlers bokbinderi

redigera

Knut Hässlers Bokbinderi låg i Farsta, verksamheten togs över av Förlagssystem 2016.[2] Där biblioteksutrustade BTJ böcker -- det gick att få dem som biblioteksband, plastade eller som förlagsband. Alla utrustade böcker levereras med hyllsignum, bibliografisk rygg, bibliografisk etikett och sekvensetikett. Privatbokbinderiet grundades 1902 och utförde även bokbindning med hårdband, linnetrådshäftning, fadensiegelhäftning och limbindning. Sedan 1970-talet är det där diplomadresserna till Nobelpristagarna binds.

BTJ Skola

redigera

BTJ har särskilda tjänster för uppbyggnad och utveckling av skolbibliotek, bland annat startpaket för grundskolan och gymnasieskola och olika abonnemang för skolor som behöver utveckla eller förnya det befintliga skolbiblioteket.

Syndetic Solutions

redigera

Syndetic Solutions är en tjänst som BTJ erbjuder tillsammans med den internationella biblioteksleverantören Bowker. Samarbetet innebär att tilläggsinformation från BTJ och Bowker, bland annat omslagsbilder, innehållsförteckningar och mer ingående beskrivningar, samkörs och presenteras som en helhet i bibliotekets lokala katalog.

Prenumerationsservice

redigera

Prenumerationsservice var en BTJ-tjänst där bibliotek, företag och andra organisationer kan beställa och administrera abonnemang, både print och online, på svenska och utländska tidningar, dags- och veckotidningar, årsböcker med mera. I databasen fanns 2014 över 30 000 titlar från 112 länder.

Tal- och ljudboksproduktion

redigera

BTJ producerar och säljer talböcker för personer med olika slags funktionshinder. Alla talböcker är i det digitala DAISY-formatet. BTJ producerar cirka 300 inläsningar per år och inläsarna är oftast skådespelare. Böcker som läses in är främst nyutkomna skönlitterära titlar, men även memoarer och biografier. Cirka 10 procent av inläsningarna är barn- och ungdomsböcker. BTJ producerar även ljudböcker för barn och ungdomar i samarbete med ett antal bokförlag/ljudboksförlag. Varje månad utkommer 2-3 nya titlar. 2014 gjordes samarbetet med bland annat Berghs förlag, Storyside, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms och Rabén och Sjögren.

Referenser

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera