Bias är en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden, utifrån sina personliga erfarenheter och den information den mött under sin livstid. Bias tar sig uttryck i personens eget speciella synsätt på bekostnad av andra alternativa synsätt vilka skulle kunna vara lika giltiga som dess eget. Det är en tankehandling, en aktiv värdering av en situation, sak, person eller grupp grundad i just ens personliga världssyn baserat på förutfattade meningar, ideologier, preferenser och så vidare.[1] Kulturell bias är en social logik genom vilken individer rättfärdigar sina åsikter och handlingar samt genom vilken de håller sig ansvariga gentemot andra.[2]

Biasen kan antingen vara explicit (öppen) eller implicit (dold). Båda varianterna kan i viss mån förändras genom utbildning.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Racic & Zdrnja 2011, Att finnas eller inte finnas. En läromedelsanalys med fokus på bias och porträttering av minoriteter. Uppsala Universitet
  2. ^ Gunnar Grenstad and Susan Sundback, Socio-demographic Effects on Cultural Biases. A Nordic Study of Grid-Group Theory. Acta Sociologica 2003 46:289
  3. ^ ”Why do police so often see unarmed black men as threats?”. Vox. http://www.vox.com/2014/8/28/6051971/police-implicit-bias-michael-brown-ferguson-missouri. Läst 29 maj 2015.