Öppna huvudmenyn

Bias är en persons sätt att värdera och reagera på omvärlden, utifrån sina personliga erfarenheter och den information den mött under sin livstid. Bias tar sig uttryck i personens eget speciella synsätt på bekostnad av andra alternativa synsätt vilka skulle kunna vara lika giltiga som dess eget. Det är en tankehandling, en aktiv värdering av en situation, sak, person eller grupp grundad i just ens personliga världssyn baserat på förutfattade meningar, ideologier, preferenser och så vidare.[1] Kulturell bias är en social logik genom vilken individer rättfärdigar sina åsikter och handlingar samt genom vilken de håller sig ansvariga gentemot andra.[2]

Biasen kan antingen vara explicit (öppen) eller implicit (dold). Båda varianterna kan i viss mån förändras genom utbildning.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera