Bevillningsutskottet var ett riksdagsutskott i Sverige som under ståndsriksdagen och tvåkammarriksdagen hade att godkänna höjningar eller sänkningar av skatter eller tullar.

Sammanträde i bevillningsutskottet 1917.

I samband med tvåkammarriksdagens upplösning avskaffades utskottet. Vissa av dess uppgifter övertogs av Skatteutskottet.

Här nedan följer en förteckning av utskottets ordförande under åren 1867 till 1970.

Ordförande före 1866 Redigera

Ordförande 1867-1970 Redigera

Vice ordförande, 1867-1970 Redigera

Se även Redigera